Tutkinto-opiskelija

Ilmoittautuminen

Uusi opiskelija, lisätietoa poissaolo-oikeudesta löydät tämän sivun lopusta.

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi

Opiskeluoikeuden säilyttämiseksi sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana Peppi-järjestelmän kautta. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Kevätlukukautta koskevan ilmoittautumisen voit tehdä myös edellistä syyslukukautta koskevan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos haluat muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoittautumista ilmoittautumisaikana, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin. Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoittautumistaan vain ilmoittautumisaikoina, ei kesken lukukauden.

Kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi
  • voit ilmoittautua ja osallistua opintojaksoille
  • suorittaa opintoja
  • voit osana opintojasi lähteä opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille
  • saada ohjausta opinnäytetyöhön
  • hakea tutkintotodistusta
  • sinulla on oikeus opinto- ja ateriatukiin sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.
Poissaolevana sinulla ei ole oikeutta
  • osallistua opetukseen
  • lähteä opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille osana opintojasi
  • saada suorituksia opintorekisteriin
  • opiskelijastatukseen eikä näin ollen opiskelijakorttiin.

Poissaolevana voit halutessasi kuitenkin tehdä opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintojaksot ovat samoja kuin tutkinto-opinnoissakin ja ne hyväksiluetaan tutkintoon. Voit tehdä opintoja haluamasi määrän. Opinnot ovat maksullisia.

Ilmoittautuminen opintojaksojen toteutuksille

Sinulla on oikeus suorittaa tutkintoon johtavia opintoja, osallistua opetukseen ja ohjattuun harjoitteluun sekä saada suoritusmerkintöjä vain, jos olet tehnyt läsnäoloilmoittautumisen ko. lukukaudelle.

Sinun tulee ilmoittautua ilmoittautumisaikana ammattikorkeakoulun Peppi-opiskelijahallintojärjestelmässä jokaiselle opintojakson toteutukselle, jolle aiot osallistua. Opintojaksojen toteutusten toteutusajat kannattaa tarkistaa työjärjestyksistä ennen ilmoittautumista, jotta opinnot eivät mene päällekkäin. Voit käydä poistamassa ilmoittautumisesi opintojakson toteutukselle, mikäli opettaja ei ole sinua vielä hyväksynyt toteutukselle. Tämän jälkeen poiston voi tehdä kyseisen opintojakson opettaja.

Toteutuksen opettaja vahvistaa ilmoittautumisesi. Jos toteutukselle ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne opiskelijat, joiden ryhmälle toteutus on suunnattu, opiskelijat, joille toteutus on pakollinen tai joiden tutkinto-ohjelma järjestää kyseisen toteutuksen. Mahdollisesti auki jääville paikoille opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille yhteiseen tarjontaan tarkoitetuille ja vapaasti valittaville toteutuksille opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaa, että joillekin toteutuksille opiskelijalla tulee olla suoritettuna toteutukselle vaadittava aiempi osaaminen.

Kaksi opiskelijaa opiskelemassa päätelaitteilla

Ota yhteyttä ja lue lisää