Tutkinto-opiskelija

HOPS ja opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

AMK-opiskelijana aloitat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja urasuunnitelman laatimisen opintojen alussa Osaajana kehittyminen -opintojaksolla. Täydennät suunnitelmia läpi opintojen. Urasuunnitelman laatiminen tukee työ- ja koulutusmahdollisuuksiesi jäsentämistä ja ammattiuraan liittyvien valintojesi tekemistä.

YAMK-opiskelijana teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka pohjautuu osaamisen kehittämisen ja uralla etenemisen tavoitteisiisi.

HOPSissa määrität opintojesi etenemisen ja suoritettavat opinnot aikatauluineen. HOPSisi pohjautuu tutkinto-ohjelmasi rakenteen mukaisiin opintoihin. Näiden lisäksi voit lisätä siihen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja, joiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain, ja suunnitella mahdollista opiskelua ja/tai harjoittelua ulkomailla osana tutkintoa.

Vapaasti valittavia opintojaksoja on suositeltavaa valita myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta tai muista Jamkin tutkinto-ohjelmista. Muiden korkeakoulujen opintotarjontaa on laajenevassa määrin tarjolla täydentämään opintojasi. Voit etsiä sinulle sopivia verkko-opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteisestä digitaalisesta opintotarjontaportaalista CampusOnline.fi tai Jyväskylän EduFutura.fi -opintotarjonnasta. Keskustelethan opettajatutorisi kanssa suunnitelmistasi opiskella tai harjoitella ulkomailla sekä muiden korkeakoulujen opinnoista, jotka haluat hyväksilukea tutkintoosi.

HOPSin avulla sinä opiskelijana yhdessä opettajatutorisi kanssa seuraat opintojesi etenemistä, ja sen pohjalta oppimistasi ja kehitystarpeitasi voidaan tukea yksilöllisemmin. Tarkennat HOPSiasi vuosittain opettajatutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Opettajatutor hyväksyy HOPSin vuosittain.

Sinulla on vastuu opintojesi suorittamisesta ja seurannasta. Tukenasi ovat Jamkin monipuoliset ohjauspalvelut kaikissa opintojesi vaiheissa.

Opintojen suunnittelun työkalut

HOPS-työkalu

Pääset tekemään HOPSiasi Peppi-järjestelmän etusivulta. HOPSisi pohjautuu tutkinto-ohjelmasi rakenteen mukaisiin opintoihin. Tämän pohjalta voit suunnitella opintojasi.

Urasuunnitelma AMK-opiskelijoille

Urasuunnitelma tehdään Moodle-oppimisympäristössä Osaajana kehittyminen -opintojakson työtilassa.

Lukkarikone

Opintojesi suunnittelun apuna voit käyttää myös Lukkarikonetta. Sen avulla voit suunnitella, millainen lukujärjestys sinulle muodostuu niistä toteutuksista, joihin olet ajatellut ilmoittautua. Voit myös etsiä ns. hyppytunneille sinulle sopivia toteutuksia. Linkin lukkarikoneeseen löydät Pepin etusivulta.

Opintojen suunnittelu ja HOPS-työkalu

Opintojen joustava suorittaminen

Kaikki YAMK-tutkintokoulutukset sekä osa AMK-tutkintokoulutuksista järjestetään monimuoto- tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. YAMK-tutkintokoulutuksissa kontaktijaksot järjestetään eri koulutusaloilla joko kahtena peräkkäisenä arkipäivänä noin kerran kuukaudessa tai iltaisin ja viikonloppuisin, joten opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Verkko-oppimisympäristö tukee opintojen suorittamista ajasta ja paikasta riippumatta.

Täysin verkko-opintoina suoritettavat tutkinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verkkotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaareja. Verkko-opintoihin saat tukea opintojakson opettajilta.

HOPS tukee myös erityistilanteissa

Jos siirryt tutkinto-ohjelmasta toiseen Jamkin sisällä tai tulet siirto-opiskelijana Jamkiin toisesta korkeakoulusta tai opintosi viivästyvät tavoitteellisesta suorittamisajasta tai olet ollut pitempään sivussa opinnoistasi, huolehdi HOPSin laatimisesta/päivittämisestä. Ota yhteyttä yksikkösi opinto-ohjaajaan, opettajatutoriisi (AMK-opiskelijat) tai tutkinto-ohjelman vastuuopettajaan (YAMK-opiskelijat), mikäli HOPSissasi olevia opintoja ei ole enää tarjolla esim. pitkän poissaolosi jälkeen.

Jyväskylän Urheiluakatemia - #paraspaikkatreenata

Jyväskylän Urheiluakatemia (JUA) toimii opiskelevien urheilijoiden laadukkaan valmentautumisen tukena Keski-Suomessa yhteistyössä alueen oppilaitosten, seurojen ja valmentajien kanssa ja auttaa urheilijoita opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Tavoitteena on, että lahjakkaalla urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen.

Jamk tukee huipulle tähtäävän akatemiaurheilijan opiskelua mahdollistamalla joustavat opintojen toteuttamistavat huippu-urheilun ehdoilla ja tarjoamalla opintojen ohjaajan palvelut jokaisessa Jamkin neljässä yksikössä. Akatemiaurheilijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun ja urheilun yhdistävä opiskelusuunnitelma, joka tehdään yhdessä opettajatutorin ja valmentajan kanssa ja jota seurataan ja päivitetään opintojen edetessä.

Jyväskylän Urheiluakatemian urheilijoiden opintoihin ja uraan liittyvissä asioissa opastavat Jamkin opintojen ohjaajat Heli-Riikka Immonen (liiketalousyksikkö), Vesa Kuhanen (hyvinvointiyksikkö), Teija Palonen (teknologiayksikkö) sekä akatemian viestintä- ja palvelukoordinaattori Heli Nieminen.

Heli Nieminen 050-300 5762
heli.nieminen(at)jklura.fi