Tutkinto-opiskelija

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja urasuunnitelma AMK-opiskelijoille

Opintojen alussa aloitat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja urasuunnitelman laatimisen Osaajana kehittyminen -opintojaksolla. Täydennät suunnitelmia läpi opintojen. Urasuunnitelman laatiminen tukee työ- ja koulutusmahdollisuuksiesi jäsentämistä ja ammattiuraan liittyvien valintojesi tekemistä.

HOPSissa määrität opintojesi etenemisen ja suoritettavat opinnot aikatauluineen. Sisällytä HOPSiin kaikki tutkinto-ohjelman yhteiset perus- ja ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö. Näiden lisäksi voit sisällyttää siihen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja, joiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain, ja suunnitella mahdollista opiskelua ja/tai harjoittelua ulkomailla osana tutkintoa. Vapaasti valittavia opintojaksoja on suositeltavaa valita myös toisista tutkinto-ohjelmista. Myös muiden korkeakoulujen opintotarjontaa on laajenevassa määrin tarjolla täydentämään opintojasi ja urasuunnitelmaasi. Voit etsiä sinulle sopivia verkko-opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteisestä digitaalisesta opintotarjontaportaalista CampusOnline.fi. Keskustelethan opettajatutorisi kanssa suunnitelmistasi opiskella tai harjoitella ulkomailla sekä muista opintojesi valinnoista, mikäli ne eivät ole vapaasti valittavia opintoja.

HOPSin avulla sinä opiskelijana yhdessä opettajatutorisi kanssa seuraat opintojesi etenemistä, ja sen pohjalta oppimistasi ja kehitystarpeitasi voidaan tukea yksilöllisemmin. Tarkennat HOPSiasi ja urasuunnitelmaasi vuosittain opettajatutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Sinulla on vastuu opintojesi suorittamisesta ja seurannasta, mutta Jamkin monipuoliset ohjauspalvelut ovat tukenasi kaikissa opintojesi vaiheissa.

HOPS YAMK-opiskelijoille

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna YAMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin. Laadit HOPSin opintojen alussa ja päivität sitä opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS on yksilöllinen ja sen laatimisen yhteydessä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Tähänastinen opinto- ja työhistoriasi. Arvioit hyviksi koettuja oppimistapoja ja nostat esiin kehittämiskohteita.
  2. Ammatilliset tavoitteesi ja osaamistarpeesi. Arvioit, miten nyt käynnistymässä oleva koulutus auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi nykyisessä työssäsi ja urasi näkökulmasta.
  3. Itsearviointi tämän hetkisestä osaamisestasi suhteessa tutkinto-ohjelman tavoitteena oleviin osaamisiin ja osaamisen kehittämistarpeet.
  4. Opintojen aikataulutus ja resursointi, minkä verran sinulla on mahdollista käyttää aikaa opintoihin ja miten voit yhdistää opintoja työhösi. Opintojen etenemiseen ja suoritettaviin opintoihin liittyvät asiat suunnitellaan Peppi-järjestelmässä.
  5. Opinnäytetyön aihepiiri ja sen edellyttämä osaaminen esim. kehittämismenetelmät.
HOPS-työkalu

Pääset tekemään HOPSiasi Peppi-järjestelmän etusivulta. Oletus-HOPSinasi on omalle aloitusryhmällesi laadittu opetussuunnitelma, jonka pohjalta voit suunnitella opintojasi.

Lisäksi YAMK-tutkintokoulutuksissa tehdään yllä kuvattu HOPS-sisältö esimerkiksi kirjallisena dokumenttina.

Urasuunnitelma AMK-opiskelijoille

Urasuunnitelma tehdään Moodle-oppimisympäristössä Osaajana kehittyminen -opintojakson työtilassa.

Lukkarikone

Opintojesi suunnittelun apuna voit käyttää myös Lukkarikonetta. Sen avulla voit suunnitella, millainen lukujärjestys sinulle muodostuu niistä toteutuksista, joihin olet ajatellut ilmoittautua. Voit myös etsiä ns. hyppytunneille sinulle sopivia toteutuksia. Linkin lukkarikoneeseen löydät Pepin etusivulta.

Opintojen suunnittelu ja HOPS-työkalu