jamk.fi

Koulutuksen tavoitteena on vastata kyberturvallisuuden kasvaviin haasteisiin.

Opintojesi jälkeen sinulla on ymmärtämys tietoturvan hallinnasta, lainsäädännästä ja sääntelystä, standardoinnista ja viranomaistoiminnasta. Merkittävimmät tietoturvateknologiat, -protokollat ja -sovellutukset ovat tulleet sinulle tutuiksi. Sinulla on kyky tehdä tietoturvatestausta.  Osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja. Sinulla on tieto- ja taito puolustautua oikeassa ympäristössä kyberturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.

Kyberturvallisuuden uhka koskee eniten toisistaan riippuvaisia tietoverkkoja (esim. Internet). Uhkan kohteena voivat olla myös verkottuneet tietojärjestelmät, sulautetut tietokoneet ja tuotantoympäristöjen valvontajärjestelmät. Käytännössä kyberturvallisuuden uhka koskee nykyisin lähes kaikkia erityyppisiä tietojärjestelmiä ja sovelluksia, jotka ovat yhteydessä tietoverkkoihin. Tietojärjestelmiin kuuluu esimerkiksi energianjakelun, maksu- ja rahaliikenteen, logistiikkajärjestelmien, ruokahuollon ja terveydenhoidon tietojärjestelmiä.

Opintojen sisältö

Opintojesi sisältöinä on mm. kyberturvallisuus ja sen valvonta, puolustautuminen uhkia vastaan ja turvallisuuteen vaikuttaminen. Tämän lisäksi käsittelet ICT-alan yleistä tietoturvallisuutta, tietoturvallisuuden hallintaa, lainsäädäntöä ja kansallisia turvallisuuskriteereitä. Opit löytämään tunnetut ja tuntemattomat tietoturvahaavoittuvuudet, jotka uhkaavat IT-laitteita. Tietoturvan tasoa testaat opettelemalla auditointimenetelmiä ja järjestelmiä. Opit myös puolustautumaan tietoturvauhkia vastaan ja toteuttamaan erilaisia vastatoimenpiteitä.

Opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/osaamisalueisiin:

  • Security Management in Cyber Domain, 5 op
  • Auditing and Testing Technical Security, 5 op
  • Cyber Security Implementation in Practice, 10 op
  • Cyber Security Exercise, 5 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Opinnäytetyön avulla osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa. Käytät valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutesi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Tutustu opintojaksoihin

Tarmo kertoo opiskelustaan

TeliaSoneran ICT-arkkitehti Tarmo Hassinen opiskelee JAMKissa kyberturvallisuuden asiantuntijaksi. Minkälaista opiskelu Cyber Security YAMK:ssa on ollut. Keille hän suosittelisi koulutusta?

Voit katsoa videon myös täältä »

Mikä on Cyber Security YAMK?

Koulutusvastaava Mika Karjalainen kertoo, mikä on kyberturvallisuuden asiantuntijuuteen johtava Cyber Security YAMK-ohjelma. Mitä ja miten siinä opiskellaan, ja kenelle sitä suositellaan?

Voit katsoa videon myös täältä »

Valmistuneiden kokemuksia

Mikko Vatanen, Information Technology, Cyber Security

"Koulun tarjoama opetus ei ole kaikki mitä opiskelusta saa irti vaan kanssaopiskelijoiden kertomukset ja näkökulmat laittavat myös ajattelemaan asioita eri tavalla. Omasta ympäristöstä irrottautuminen hetkeksi ja sen tarkastelu ulkopuolelta parantaa myös omaa työn laatua."

Lue lisää

Teemu Simovaara, Information Technology, Cyber Security

"Uskon, että tutkinto-ohjelma tarjoaa tärkeää osaamista IT-alan ammattilaisille. Miltei kaikki yhteiskunnan toiminnot perustuvat nykyään tietotekniikkaan, joten sen luotettavuus ja toimintavarmuus on ensiarvoisen tärkeää. Opinnoista jäi käteen paljon mielenkiintoisia asioita ja uusia kontakteja eri puolelle Suomea. Opiskelu on mainio tapa verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa."

Lue lisää

Pääsyvaatimukset ja hakeminen 2019

Saharinen Karo

Saharinen Karo

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358 50 410 4415
Karjalainen Mika

Karjalainen Mika

Johtaja IT-instituutti, Director Institute of Information Technology
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358 40 574 8012

Aiheeseen liittyvää

Innostu ja kehity ICT-osaajaksi!

ICT-alalle voit opiskella insinööri- ja tradenomikoulutuksessa. ICT-alan insinööriksi voit valmistua media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan koulutusohjelmista, joiden painopisteenä on teknologinen osaaminen. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa voit suorittaa tradenomitutkinnon pelinkehityksen näkökulmasta.

Ylempi AMK-tutkinto

Onko sinulla jo AMK-tutkinto? Päästäksesi urallasi eteenpäin, suorita ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Voit työskennellä AMK-tutkintosi mukaisella alalla tai tehdä uraasi uudella alalla. YAMK syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Se on ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa yliopiston maisteritutkintoa.

Aikuiskoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on runsaasti aikuiskoulutuksia, tutkinnoista lyhyempiin päivityksiin. Opiskele ammattikorkea- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksemme on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Tutustu ajankohtaisiin aikuiskoulutuksiin ja lähde rohkeasti urallasi eteenpäin. 

Näytä lisää