Tulokset

Tulosdatapapereita pöydällä sekä padi ja kädet

Tunnustukset laadusta 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnit ja arvioinnit 

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2019 sekä Excellence-laatuleima 2021 ensimmäisenä Suomessa 
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2013 (kansainvälinen auditointiryhmä) 
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2006 
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2010-2012: seksuaaliterveys
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2000: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

 Tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit 

 Euroopan komission tunnustukset 

  • Erasmus Golden Award for Excellence 2013. Erinomainen laatu henkilöstön liikkuvuudessa. 
  • Diploma Supplement Label 2013–2016 
  • Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020

Tunnuslukuja 

Vipunen 

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri ammattikorkeakouluista.

Palautteita 

AVOP-palaute valmistumisvaiheessa 

Tutkintoon johtavan koulutuksen päättyessä opiskelijoilta kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palaute. Tulokset ovat nähtävissä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi. 

Uraseuranta 

Ammattikorkeakoulut toteuttavat vuosittain uraseurannan viisi vuotta aiemmin AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Myös tämän seurannan tulokset kootaan tilastopalvelu Vipuseen, josta voi erikseen tutustua myös Jamkista ista valmistuneiden seurantatuloksiin ja niiden visualisointeihin. 

Arviointeja 

Koulutuksen määräaikaisarvioinnit 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi tutkinto-ohjelmansa perusteellisemmin noin kuuden vuoden välein. Tutustu arviointien tuloksiin.

Ulkoiset arvioinnit 

Jamk tilaa tarpeen mukaan toimintaansa kohdistuvia ulkoisia arviointeja.