Kansainvälinen kaksoistutkinto

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Globalisaatio, kilpailu kansainvälisillä koulutus- ja työmarkkinoilla sekä työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat valmistuvalta opiskelijalta aiempaa laajempaa ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kaksoistutkinnossa opiskelija pystyy kehittämään vaadittuja kompetensseja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa. Samalla varmistetaan kansallisten ja oman korkeakoulun säädösten ja periaatteiden toteutuminen niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa Jamkin opinto-oikeusaikana kaksi tutkintoa.

Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti opiskelijan jatko-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla, puhumattakaan sen eduista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Jamkille kaksoistutkinnot ovat tärkeä yhteistyön muoto, sillä ne kansainvälistävät paitsi opiskelijoita, myös koko korkeakouluyhteisöä. Kaksoistutkinto syventää entisestään partnerin kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja avaa ovia myös muulle yhteistyölle vaikkapa TKI-toiminnassa. Lisäksi kaksoistutkinnot tuovat Jamkiin lisää ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita sekä luennoitsijoita. Kaiken kaikkiaan kaksoistutkinnot vahvistavat Jamkin asemaa ja profiilia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Miten kaksoistutkintoon haetaan

Hakeminen sekä lähtevään, että saapuvaan kaksoistutkinto-ohjelmaan tapahtuu virallisten vaihtoonhakuprosessien ja -aikojen puitteissa.