Vuosi 2022 oli monien saavutusten vuosi

Viime ja kuluvaa vuotta tarkastellessa voi ylpeydellä sanoa, että Jamkilla on paljon annettavaa koko Keski-Suomelle, kirjoittaa Jamkin hallituksen puheenjohtaja Bella Forsgrén.

Bella Forsgren

Viime vuoden alussa nähtiin jo pientä toivon pilkahdusta koronavuosien jälkeen, kunnes maailman tapahtumat ottivat taas uuden ja traagisen suunnan Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Ukrainan sota on näkynyt myös Jamkin toiminnassa kuluneen vuoden aikana. Sotaa seuranneet globaalit vaikutukset ovat osuneet muun yhteiskunnan tavoin myös ammattikorkeakoulun talouteen. Jamk on osaltaan osallistunut Ukrainaan kohdistettuihin tukitoimiin mm. tarjoamalla Ukrainan sotaa pakeneville ilmaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tilapäisessä suojelussa olevat ja opiskelupaikan saaneet ukrainalaiset on myös vapautettu lukuvuosimaksuista.

Kriisien pitkittyminen on väistämättä vaikuttanut opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta pidän äärimmäisen tärkeänä, että korkeakouluyhteisön jaksamiseen on panostettu ja panostetaan edelleen, sillä ihmisten hyvinvointi on välttämätön pohja koulutuksen laadulle. Olen edelleen todella vaikuttunut kaikesta korkeakoulumme henkilökunnan osaamisesta ja yhteisöllisestä otteesta: Positiivinen fiilis ja innostus on vain kasvanut, kun olen tänä vuonna tavannut lisää korkeakoulun eri yksiköitä ja heidän työntekijöitään.

Nyt onkin aika kääntää yhteisömme katsetta kohti tulevaa: Jamkissa on paljon erityisosaamista ja siitä pitää olla entistäkin näkyvämmin ylpeä. Vuoden 2022 aikana onkin tapahtunut paljon hyvää ja ansiokasta korkeakoulussamme ja kehityssuunta on positiivinen!

Viime vuonna Jamk on kutsuntamenettelyssä otettu jäseneksi eurooppalaiseen yhdeksän korkeakoulun E³UDRES² -verkostoon. Verkosto muodostaa Eurooppa-yliopiston, joka kehittää toiminta-alueensa kestävän kehityksen mukaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja siten koko alueen osaamista. E³UDRES²-jäsenyyden ansiosta Jamk on osa yhteensä yli 340 eurooppalaisen korkeakoulun verkostoa ja siten yhä vakuuttavampi kansainvälinen toimija. Kutsuntamenettelyssä onnistuminen on mainio osoitus korkeakoulumme koulutuksen erinomaisesta laadusta ja maineesta maailmalla.

Kansainvälisestä maineestamme kielinee sekin, että englanninkielisten tutkinto-ohjelmien suosio on Jamkissa on ollut merkittävässä kasvussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suosituimmilla aloilla hakijoita on monikymmenkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Jokainen kansainvälinen opiskelija tuo maakuntaamme positiivista sykettä ja osaamista!

Yhtenä merkittävimpänä viime vuoden ansiona voidaan kuitenkin pitää sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston vetovastuuseen Suomen kyberturvallisuuskoulutuksen kehittämisessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat myös yhdessä sopineet Jyväskylään perustettavasta kyberturvallisuuden osaamiskeskuksesta. Keskuksen visiona on kehittyä huippuluokan kansainväliseksi kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutuskeskukseksi. Tällainen kyberturvallisuuden koordinoitu keskittymä on puuttunut maastamme tähän asti. Keski-Suomelle keskuksella on iso merkitys elinvoiman kannalta, mutta osaltaan se tukee myös koko Suomen kyberturvallisuusbrändiä.

Jamkin osaamisesta kyberturvallisuuden saralla kertoo sekin, että Tietoturva ry valitsi vuoden 2022 tietoturvapalveluksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämän kyberturvallisuuden harjoitusympäristön. Harjoitusympäristöä on hyödynnetty vuodesta 2013 lähtien kansallisiin kyberturvallisuusharjoituksiin.

Viime ja kuluvaa vuotta tarkastellessa voi ylpeydellä sanoa, että Jamkilla on paljon annettavaa koko Keski-Suomelle: talouselämän elinvoimalle sekä asukkaille. Korkeakoulun toiminnalla on suora vaikutus alueemme työpaikkoihin ja arkipäiväisten palveluiden laatuun ja sitä kautta ihmisten laadukkaaseen arkeen.

Bella Forsgrén, hallituksen puheenjohtaja