Muutosta takana, muutosta edessä

Vaikka koronan vaikutukset vielä leimasivat vuotta 2021, voi vuoden kohokohtina nähdä lukuisia positiivisia seikkoja: taloudessa maltillista kasvua, uusia avauksia ja työtyytyväisyyden positiivista kehittymistä. Vuosi 2021 huokuu tekemisen meininkiä ja Can Do –asennetta, kirjoittaa syyskuussa 2021 Jamkin rehtorina aloittanut Vesa Saarikoski. 

Vesa Saarikoski

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilinpäätös kertoo tekemisen meiningistä. Korkeakoulututkintoja tehtiin kymmenys edeltävää vuotta vähemmän, mutta valtakunnallista trendiä mukaillen kysymys oli palaamisesta korona-aikaa edeltäneelle normaalitasolle. Hurja kolmanneksen kasvu tapahtui avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa (yli 41 000 opintopistettä) ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä (631) kasvoi kolmanneksella. Signaaleina siis korostuvat jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen. TKI-volyymi kasvoi ennätyksellisesti yli 12 miljoonaan euroon.  

Talouden luvut vuodelta 2021 kertovat Jamkin liikevaihdon olevan yli 65 miljoonaa euroa, ja kuuden prosentin kasvu tehtiin kannattavasti. Suhteellisesti suurin, noin neljänneksen kasvu tapahtui lähes kolmeen miljoonaan liikevaihtoon yltäneessä koulutusviennissä. Tästä EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut muodostivat yli puolet. Jamkin omavaraisuusaste (81,5 %) kuvastaa korkeakoulun vakavaraisuutta. 

Tilinpäätösprosessi summaa mennyttä vuotta ja pohjustaa menossa olevaa. Vuoden 2021 kasvu oli maltillista, mutta tehdyt päätökset kuten Likesin toimintojen tuominen osaksi Jamkia sekä strategiset hankerahoitushakemukset rakensivat kuluvan vuoden kasvua. Tänä vuonna Jamkin liikevaihto tulee ylittämään 70 miljoonan euron rajan ja henkilöstömäärä nousee 900 paikkeille. Tällaisissa luvuissa Jamk ei ole aiemmin ollut. 

Vuonna 2021 saimme henkilöstön hyvinvoinnin suhteen myönteisiä mittaustuloksia, kun erityisiksi kehittämiskohteiseksi valituissa asioissa tapahtui myönteistä kehitystä. Kuluvan vuoden keväällä tehty laaja henkilöstökysely vahvisti henkilötyytyväisyyden parantuneen merkittävästi ja laaja-alaisesti kahden vuoden takaisesta tasosta. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen on tilikaudesta toiseen menestyksen mahdollistava kivijalka ja jatkuva tehtävä. 

Vuosi 2021 oli leimallisesti koronan värittämä pandemiavuosi. Sekä pandemian pitkittyminen että virusvarianttien aiheuttama tautinäkymän vuoristorata kuormittivat Jamkin toimintaa. Samalla on kuitenkin käyty syvälle luotaavaa keskustelua korkeakoulun toimintamallista. Jamkin monimuototyöskentelyn malli (läsnäoloa, etäilyä ja hybridiä) ja digipedagoginen kehittäminen kertovat siitä, että 2020-2021 muodostaa monella tapaa rajapyykin. Työpaikoille ja oppilaitoksiin ei enää fyysisesti palata samassa määrin kuin edeltäneenä aikana. 

Jamkin strategisia vahvuusaloja, jotka kuitenkin ovat vain ”vuoriston huippuja”, kehitettiin systemaattisesti tilinpäätösvuonna. Kuluva vuosi toi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Eurooppaan ja samalla esimerkiksi kyberturvallisuus ja biotalous saivat entisestään strategista syvyyttä. Ikääntyminen, lisääntyvä liikkumattomuus ja hyvinvointialueiden rakentuminen lisäävät esimerkiksi Kuntoutusinstituutin ja uuden tulokkaan Likesin tehtävien strategisuutta. 

Jamk-yhteisön muodostavat opiskelijat ja henkilöstö opetuksessa, tutkimuksessa ja korkeakoulupalveluissa Jamkin vaikuttavuus piirtyy työ- ja yrityselämän kumppanuuksien ja korkeakoulutuksen aluekehitystehtävän myötä. Erityiset ilahduttavia olivat vuonna 2021 vahvistuneet strategiset kumppanuudet oppilaitosten EduFuturasta merkittäviin teknologiayritysten sopimuksiin. Vaikuttaa siltä, että vuonna 2021 varmistunut hyvinvointialueen muodostuminen on myös positiivisesti vahvistanut Jyväskylän ja muiden omistajien omistajaintressiä ammattikorkeakouluosakeyhtiöön. 

Kiitos kaikille yhteisestä ja jatkuvasta matkasta hyvän tulevaisuuden tekemiseksi! 

Vesa Saarikoski

Vesa Saarikoski

Rehtori, Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504471003