Osaamiskokonaisuus

Vastuullisen matkailun portaat

Ryhdy vastuullisen matkailun edelläkävijäksi - kokoa juuri sinua kiinnostava kokonaisuus maksuttomista verkko-opinnoista ja aloita opiskelut ajasta ja paikasta riippumatta!

Kuvassa on neljä pyramidia, jotka kuvastavat opiskelijan kiipeämistä vastuullisen matkailun portaita ylöspäin. Ensimmäisessä kuvassa piirroshahmo on pyramidin juurella, toisessa ja kolmannessa matkalla ylöspäin ja viimeisessä pyramidin huipulla.
Laajuus
0-20 op
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Alkaa
01.05.2024
Hinta
Maksuton

Kiipeä vastuullisuuden portaita ylös

Maksuton Vastuullisen matkailun portaat -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vastuullisena matkailuammattilaisena tai -vaikuttajana muuttuvassa maailmassa. Täysin digitaalinen, ajasta, paikasta ja alustasta riippumaton koulutuskokonaisuus tarjoaa opiskelijalle arvokasta osaamista matkailualalta aina perusteista syvällisempiin kokonaisuuksiin.

Tutustu opintoihin alta ja rekisteröidy kursseille DigiCampuksessa!

Opintojen teemat ja sisällöt

Vastuullisen matkailun portaat on jaettu eri teemoihin ja tasoihin, joista opiskelijoiden on helppo tunnistaa omiin tarpeisiin vastaavat kokonaisuudet. Opinnot on suunniteltu vastaamaan Euroopan komission vastuullisen kehittämisen tavoitteita. Löydätkin aina tavoitteet, joita teema tukee, kurssikuvauksien yhteydestä. Kurssien tasot sen sijaan ovat meidän tapamme vaihtaa näkökulmaa, kun puhutaan vastuullisesta matkailusta - jotkut toimijat tarvitsevat konkreettisia ratkaisuja työarkeen, kun taas toisten työ vaatii laajemman kontekstin ymmärtämistä.

Kannattaa muistaa, että kursseja voi valita nykyisen työn lisäksi myös omia kiinnostuksen kohteita tai tulevaisuuden työhaasteita silmällä pitäen!

Kurssien tasot (merkittynä kurssien yhteyteen):

 • Ydintaso: Ydintaso tarjoaa kaikkien koulutuksen teemoihin liittyviä läpileikkaavia sisältöjä. Ne sopivat kaikille oppijoille heidän osaamisestaan ja tavoitteistaan riippumatta.
 • Työntekijätaso: Työntekijätason kurssit antavat valmiuksia ratkaista arkisia vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja toimia asiakaspalvelutilanteissa. Tason kurssit sopivat matkailualalla jo työskenteleville, työstä alalla haaveileville, alan järjestöissä toimiville ja muiden alojen tutkijoille.
 • Yrittäjätaso: Tason kursseilla käsitellään toimialan kohtaamia haasteita ja vastuullisuuden parhaita käytänteitä organisaation tukena. Kurssit sopivat yrityksissä vastuutehtävissä työskenteleville sekä yrittäjyyttä suunnitteleville. Kurssit tarjoavat hyödyllistä tietoa myös esimerkiksi kaupan, kuljetuksen ja ravintola-alan yrityksille.
 • Kehittäjätaso: Tason kursseilla tarjotaan työkaluja tarkastella vastuullista matkailua ns. helikopteriperspektiivistä. Kurssit sopivat matkailun kehittämis-, koordinointi- ja markkinointitehtävissä paikallisissa ja alueellisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa toimiville.

Pääset siirtymään kurssien ilmoittautumissivulle (DigiCampus) kunkin teeman alta.

Vastuullisen matkailun ABC (aloita tästä)

Tällä teemalla on vain yksi johdantokurssi, joka esittelee, mitä vastuullinen matkailu on ja miksi sitä kannattaa opiskella. Kurssilla tutustut koulutukseen ja teet vastuullisen matkailun osaamistasi mittaavan testin. Testi on alkukartoitus, jonka tulos auttaa sinua valitsemaan koulutuksestamme juuri sinulle sopivat kurssit. Tervetuloa!

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 4. Hyvä koulutus
 • 12. Vastuullista kuluttamista
 • 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Matkailun ekologinen kestävyys

Matkailutoiminta eri muodoissaan aiheuttaa monenlaisia ekologisia vaikutuksia erityisesti paikallisesti. Ekologinen kestävyys riippuu usein kontekstista, jossa matkailua toteutetaan – erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisia palveluita tuotettaessa on osattava huomioida erilaisia asioita. Koska matkailu on usein hyvin riippuvaista luonnonympäristöstä ja sen tarjoamista luonnonvaroista, on ekologisen kestävyyden edistäminen meidän kaikkien asia!

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 • 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 • 12. Vastuullista kuluttamista
 • 14. Vedenalainen elämä
 • 15. Maanpäällinen elämä

Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde

Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia!

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 • 13. Ilmastotekoja

Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus huomioi erityisesti paikallisyhteisön hyvinvoinnin ja oikeudet, sekä erilaiset matkailijat tasavertaisesti. Tässä teemassa opit, miten edistät matkailussa sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta, sekä miten otat huomioon työssäsi, yrityksessäsi tai alueellasi matkailun sosiokulttuuriset vaikutukset. Opit, miten vaalia alueen kulttuuria ja omaleimaisuutta, sekä miten otat huomioon paikallisten hyvinvoinnin matkailun kasvaessa.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
 • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Esteetön matkailu

Esteetön matkailu huomioi kaikki matkailijat erityistarpeineen ja tasavertaisesti. Tässä teemassa opiskelet, mitä esteettömällä matkailulla tarkoitetaan ja ketä se koskettaa. Opit myös, miten saavutettavuutta ja esteettömyyttä voi arvioida sekä miten niihin liittyviä asioita voi kehittää vastuullisessa matkailussa. Saavutettavuus ja esteettömyys on kaikkien oikeus myös matkailussa.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 • 4. Hyvä koulutus
 • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa niitä vapaaehtoisia toimia, joilla yritys ottaa huomioon sidosryhmien odotukset ja kantaa vastuuta liiketoimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Tässä teemassa opit tunnistamaan organisaation tärkeimmät sidosryhmät ja olennaiset vastuullisuusaiheet. Opit suunnittelemaan ja kehittämään asiakaslähtöisiä ja kannattavia sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia ratkaisuja ja viestimään niistä uskottavasti.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 4. Hyvä koulutus
 • 10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Vastuullisessa matkailukohteessa paikallisväestön on hyvä elää ja siellä on hyvä vierailla, nimenomaan tässä järjestyksessä. Matkailua tulee sen vuoksi kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, asukkaiden ja yrittäjien sekä muiden organisaatioiden kanssa yhteisesti sovittuun suuntaan. Tässä teemassa opiskelet, miten yritykset voivat toimia yhteistyössä ja miten voit kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteiskehittämiseen.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Matkailuala yhteiskunnan osana

Teemassa perehdytään toimialan moninaisuuteen sekä alan hallinnan rakenteisiin.  Ymmärrys rakenteista mahdollistaa osallistumista alan kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä tuottaa työkaluja yritysten vastuulliseen johtamiseen.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • 12. Vastuullista kuluttamista

Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Ympäristön ja yhteiskuntien muutokset, viimeisimpänä koronapandemia, haastavat matkailutoimintaa ja -toimialaa. Ennakointi on systemaattista työskentelyä ja toimintatapa, jossa tulevaisuutta tehdään aktiivisesti. Ennakoiva toiminta ja ennakoinnin työkalut antavat mahdollisuuksia vastuullisuuden tulevaisuuden rakentamiseksi! 

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 • 12. Vastuullista kuluttamista

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestinnän avulla organisaatio kertoo vastuullisista teoistaan, tuotteistaan ja palveluistaan omalle henkilöstölleen, ulkopuolisille sidosryhmilleen ja tietenkin asiakkailleen. Hyvin suunniteltu, aitoihin tekoihin pohjautuva vastuullisuusviestintä voi parantaa kilpailukykyä ja organisaatio voi erottua kilpailijoistaan. Vastuullisuusviestintä -teemassa keskitytään vastuullisuusviestinnän merkitykseen ja keinoihin eri sidosryhmien näkökulmasta sekä vaikuttavaan viestintään. Tarkastelun kohteena ovat myös kriisiviestintä ja sidosryhmäviestintä.

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

 • 17. Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta piirroskuvina

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten opiskelu tapahtuu? Missä järjestyksessä kursseja tulisi käydä? Mitä kurssien tasot tarkoittavat? Löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin osaamiskokonaisuudesta ja opiskelusta alta!

Mitä tarvitsen opiskellakseni kokonaisuuteen kuuluvia opintoja?

Koulutus on tarjolla kokonaisuudessaan digitaalisessa oppimisympäristössä ja opiskeltavissa 24/7, ajasta paikasta ja alustasta riippumatta! Tarvitset siis vain koneen ja toimivan verkkoyhteyden opintojen suorittamiseksi. Myös opintojen suoritusten arviointi on automaattinen, eli et joudu odottamaan suorituksiesi rekisteröitymistä, vaikka suorittaisit niitä lomakausien aikana.

En työskentele matkailualalla - voinko silti suorittaa opintoja?

Koulutus on tarkoitettu kaikille yksilöille, jotka haluavat oppia ja vaikuttaa. Sinun ei tarvitse siis olla töissä matkailuyrityksessä taikka olla itse yrittäjä, kiinnostus matkailua kohtaan riittää! Tämän koulutuksen suorittaminen voisi olla sinun valtti, kun haet työtä matkailualalta.

Koulutus tukee koko matkailuekosysteemiä. Koulutus on tarkoitettu sinulle myös silloin, kun työssäsi tai käyttäytymisessäsi vaikutat matkailualaan epäsuorasti.

Tuleeko minun opiskella kaikki tarjolla opintojaksot kokonaisuudesta?

Sinun ei tarvitse opiskella kaikkia kursseja. Valitse kymmenestä teemasta ja 24:sta kurssista ne, jotka tukevat juuri sinun osaamisen kehittämistä. Alkuarviointi opastaa sinua opintopolkusi luomisessa.

Pääset ensin tutustumaan vastuullisen matkailun perusasioihin ja testaamaan alkuarvioinnilla, mitä tiedät jo aiheesta. Tämän kurssin läpikäynti on edellytys muiden kurssien suorittamiseen. Alkuarvioinnin palaute auttaa sinua valitsemaan seuraavia kursseja.

Mikä koulutuskokonaisuuden tasojen merkitys on?

Koulutuksessa on yhteensä neljä eri tasoa: ydintaso, työntekijätaso, yrittäjätaso ja kehittäjätaso.

Tasot ovat meidän tapamme vaihtaa näkökulmaa, kun puhutaan vastuullisesta matkailusta. Jotkut toimijat tarvitsevat konkreettisia ratkaisuja työarkeen, kun taas toisten työ vaatii laajemman kontekstin ymmärtämistä. Toisin sanoen, taso tässä tapauksessa ei tarkoita sitä, että oppija etenee alemmasta tasosta korkeampaan, eikä kukaan toimija ole osaamisensa tai asemansa takia parempi tai huonompi kuin toinen.

Kannattaa muistaa, että kursseja voi valita nykyisen työn lisäksi myös omat kiinnostuksen kohteet tai tulevaisuuden työhaasteet silmällä pitäen.

Koulutuksen toteuttajat

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus on kehitetty osana Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen -hanketta, jonka toteutusaika oli 1.1.2019 – 30.6.2021. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Toteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tarjolla olevia kursseja tarjoavat nykyisin Jamk sekä Lapin yliopisto. 

Tutustu koulutuksen taustoihin ja toteuttajiin videolta (YouTube)

Lisätietoja

Rositsa Röntynen

Tuntiopettaja, Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358504361196