Osaamiskokonaisuus

Ukrainalaisten ammatillisten valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään

Tämä maksuton verkkokoulutus auttaa sinua kasvattamaan ammatillisia valmiuksiasi, löytämään töitä Suomesta ja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan!

Ilmoittaudu 19.1.2024 mennessä
Hymyilevät työntekijät keskustelevat pöydän ympärillä
Laajuus
15-35 op
Hakuaika
31.10.2023 - 19.01.2024
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
01.02.2024 - 31.12.2024
Hinta
Maksuton

Tämän ukrainalaisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

 • opettaa suomalaisessa työelämässä tarvittavia liike-elämän taitoja
 • parantaa opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia työskennellä Suomessa
 • edistää integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan
 • tukea opiskelijan suomen kielen kehittymistä

Koulutus on suunniteltu siten, että se alkaa kaikille yhteisillä opinnoilla, joiden jälkeen voit lähteä perehtymään teemoitettuihin opintoihin. Koulutuksen kesto on 6 kuukautta.

Opintojen aikana opit asiakasymmärryksestä sekä palvelumuotoilusta, ja opit käyttämään Exceliä tehokkaasti. Näiden lisäksi pääset perehtymään asiakaskokemukseen ja logistiikan perusteisiin. Jos haluat perehtyä taloushallinnon maailmaan, valittavanasi ovat myös taloushallinnon ja palkkahallinnon opintojaksot.

Opintojen myötä tulet kerryttämään hyödyllisiä suomalaisessa työelämässä tarvittavia liike-elämän taitoja. Opit myös hahmottamaan paremmin, millaista suomalainen työelämä on sekä miten voit sanoittaa omaa osaamistasi ja menestyä työnhaussa Suomessa.

Opinnot järjestetään suomen kielellä. Tulet pärjäämään opinnoissa, jos pystyt seuraamaan suomenkielistä opetusta. Opintojasi tukemassa ovat suomen, ukrainan ja venäjän kielen taitoiset opettajat, jotka auttavat sinua edistämään opintojasi.

Toteutus, aikataulu ja rakenne

Opetus järjestetään verkko-opetuksena ilta-aikaan.

Opinnot on jaettu kahteen osaan: kaikille yhteisiin opintoihin ja teemoitettuihin opintoihin. Opiskeltuasi kaikille yhteiset opinnot voit siirtyä suorittamaan teemoitetuista opinnoista opintojaksoja oman mielenkiintosi mukaan.

Opintojesi loppupuolella tarjoamme sinulle myös uraohjausta. Uraohjausjaksolla saat tukea työnhakuun tavoitteidesi mukaisesti ja henkilökohtaista ohjausta suomalaiseen työelämään liittyen.

Opinnot alkavat orientaatiojaksolla, joka järjestetään 1.2.-16.2.2024.

Kaikille yhteiset opinnot (15 op)

Orientaatiojakso, 0 op, 1.2.2024 - 16.2.2024

Orientaatiojakson alussa keskustelemme kanssasi tavoitteistasi opintojen suhteen ja ajatuksistasi suomalaisesta työelämästä. 

Tuemme sinua perehtyessäsi suomalaiseen työelämään ja siihen, millaista on työskennellä Suomessa. Tarjoamme sinulle myös uraohjausta työnhakusi tueksi.

Asiakasymmärrys, 5 op, 19.2.2024 - 19.4.2024

Opintojaksolla opit, mitä asiakasymmärrys tarkoittaa. Opit hahmottamaan, miten asiakasymmärrys muodostuu eri kanavista kerätyn tiedon pohjalta ja mikä asiakasymmärryksen merkitys liiketoiminnassa on. Opit myös hahmottamaan asiakasymmärryksen kehittämisen menetelmiä.

Osaamistavoitteet:

 • Hahmotat, mitä asiakasymmärrys tarkoittaa
 • Ymmärrät eri kanavista kerätyn tiedon merkityksen asiakasymmärryksen rakentamisessa
 • Hahmotat asiakasymmärryksen merkityksen liiketoiminnassa

Avainsanat: asiakasymmärrys, sidosryhmät, liiketoiminta

Palvelumuotoilu, 5 op, 19.2.2024 - 19.4.2024

Palvelumuotoilun opintojaksolla opit palvelumuotoilun prosessin ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä. Tulet perehtymään opintojakson aikana palvelumuotoilun periaatteisiin ja prosessiin sekä työkaluihin.

Osaamistavoitteet:

 • Opit palvelumuotoilun prosessin
 • Hahmotat asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä
 • Opit palvelumuotoilun periaatteet

Avainsanat: palvelumuotoilu, prosessi, työkalut

Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op, 19.2.2024 - 19.4.2024

Taulukkolaskennan tehokäyttö -opintojaksolla tulet oppimaan taulukkolaskennan perusteet ja laskentakaavojen sekä funktioiden käyttöä. Opit käyttämään taulukkolaskentaa monipuolisesti ja hyödyntämään osaamistasi sekä työssä että vapaa-ajalla.

Osaamistavoitteet:

 • Hahmotat taulukkolaskennan monipuoliset käyttömahdollisuudet
 • Hahmotat laskentakaavojen ja funktioiden käytön
 • Opit hyödyntämään taulukkolaskentaohjelmaa monipuolisesti sekä työssäsi että vapaa-ajallasi

Avainsanat: laskentakaavat, ohjelma, funktio

Teemoitetut opinnot (20 op):

Logistiikan maailma, 5 op, non-stop

Opintojaksolla opit, mitä logistiikka on, ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Opit hahmottamaan logistiikan trendejä ja tiedostat niiden vaikutuksen tulevaisuuden logistiikkaan. Opit myös näkemään kiertotalouden logistiikan osana. Käytyäsi opintojakson osaat luetella logistiikan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen logistiikan kokonaisuudessa.

Osaamistavoitteet:

 • Opit, mitä logistiikalla tarkoitetaan
 • Hahmotat, miten yritysten toiminta linkittyy logistiikkaan
 • Opit logistiikan eri osa-alueet

Avainsanat: logistiikka, organisaation toiminta, kiertotalous

Asiakaskokemus, 5 op, 22.4.2024 - 14.6.2024

Käymällä asiakaskokemuksen opintojakson opit, mistä asiakaskokemus muodostuu ja mikä sen merkitys asiakastyössä on. Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun laadun merkityksen organisaation toimivuudelle ja tuloksellisuudelle. Opit hahmottamaan digitaalisen asiakaskokemuksen merkityksen asiakastyössä ja ymmärtämään asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen eroja.

Osaamistavoitteet:

 • Opit, mistä asiakaskokemus muodostuu
 • Hahmotat asiakaskokemuksen merkityksen asiakastyössä
 • Opit, mitä digitaalinen asiakaskokemus tarkoittaa

Avainsanat: asiakaskokemus, asiakkuus, asiakaspalvelu, digitaalinen asiakaspalvelu

Palkkahallinto, 5 op, 22.4.2024 - 14.6.2024

Tällä opintojaksolla pääset perehtymään palkkahallinnon keskeisimpiin tehtäviin. Opit tuntemaan palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja ymmärtämään palkkahallinnon peruskäsitteet. Opit tuottamaan ohjeiden mukaan digitaalisen palkkahallinnon aineiston ja pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Osaamistavoitteet:

 • Opit palkkahallinnon keskeiset tehtävät
 • Hahmotat palkkahallintoa määrittävän lainsäädännön
 • Opit käyttämään palkanlaskentaohjelmaa

Avainsanat: työsuhde, palkka, lainsäädäntö

Taloushallinto, 5 op, 22.4.2024 - 14.6.2024

Taloushallinnon opintojakson käytyäsi ymmärrät taloushallinnon merkityksen ja tehtävät. Opit myös hahmottamaan kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Opit yrityksen prosesseista taloushallinnon näkökulmasta, ja ymmärrät, miten kirjanpito ja tilinpäätös syntyvät näiden prosessien tuloksena.

Osaamistavoitteet:

 • Opit kirjanpidon käsitteet
 • Hahmotat kannattavan yritystoiminnan edellytykset
 • Hahmotat yrityksen prosessit ja niiden yhteyden kirjanpitoon

Avainsanat: taloushallinto, prosessit, kirjanpito, tilinpäätös

Suomalaiseen työelämään kiinnittyminen
(0 op):

Uraohjaus, 0 op, 1.4.2024 - 31.12.2024

Tarjoamme sinulle opintojesi tueksi:

 • uraohjausta
 • henkilökohtaista ohjausta suomalaiseen työelämään liittyen
 • tukea työnhakuun tavoitteidesi mukaisesti

Ohjausjakso sisältää 2-3 henkilökohtaista ohjausaikaa, joista sovitaan kanssasi erikseen.

Koulutuksen järjestäjät

Koulutuksen järjestäjä on Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Erica Svärd

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821