Stagelta opettajaksi

Ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat voivat saada meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot (60 op) jakautuvat eri opiskeluvuosille. Yhteistyötä kanssamme tekee Jamkin musiikin koulutusohjelman lisäksi Savonia ammattikorkeakoulu.

Tanssivia opiskelijoita

Opintojen sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät musiikkipedagogien ja tanssinopettajien ammattikorkeakoulututkintoon.

Me opettajakorkeakoulussa huolehdimme kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joihin kuuluvat opintojaksot:

  • Opettaminen ammattina
  • Oppiminen ja opetussuunnitelmat
  • Ohjaus ja arviointi
  • Tutkiva opettajuus / Opettaja oman työnsä kehittäjänä

Toteutus

Toteutamme pedagogiset opinnot yhteistyöoppilaitostemme kanssa sovitulla tavalla. Voit opiskella Jyväskylässä tai Kuopiossa.

Opiskeluun sisältyy lähiopiskelun lisäksi verkko-opiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opinnoissa korostetaan teorian ja käytännön vuoropuhelua, ja niinpä kasvatustieteelliset perusopinnot liitetään musiikki- ja tanssialan opettajan käytännön työhön.

Opintoihin hakeutuminen

Opiskelija ei hae meille erikseen opiskelemaan, vaan opiskelijavalinnat tehdään yhteistyöoppilaitoksissamme.

Jos olet kiinnostunut musiikkipedagogin opinnoista Jamkissa (opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät opintoihin), lue lisää musiikin koulutusohjelman sivuilta.

Oletko jo suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta haluaisit pätevöityä opettajaksi? Tutustu silloin ammatilliseen opettajankoulutukseemme.

Jo mukana opinnoissa?

Tietoa opinnoista, ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

250

Kulttuurialan opiskelijaa
Syksyllä 2020 koulutukseemme osallistuu noin 250 kulttuurialan opiskelijaa. Opinnot jakautuvat koko tutkinnon ajalle, eli lukuvuoden varrella pedagogisia opintoja tahkoavat eri vuosikurssien musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat. Opiskelijamme ovatkin monipuolista ja värikästä porukkaa!

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettaja, pedagogiikan asiantuntija

Hakuaika: 3.1.2024 - 18.1.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2024

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettaja on erityisen tuen ja ohjauksen osaaja

Hakuaika: 3.1.2024 - 18.1.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2024

Opinto-ohjaajankoulutus

Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen

Hakuaika: 3.1.2024 - 18.1.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2024

Ota yhteyttä

Kysyttävää hakemisesta tai opiskelusta?

Opiskelijapalvelut | opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi

Katariina Jouhiaho

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358

Marika Salminen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261

Henriikka Lahtinen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rajakatu 35 E
40200 Jyväskylä