opiskelijatarina

Yhteistyö ja kehittäminen tapahtuu verkostoissa, yksin ei pärjää

Verkostojohtaminen sopii kaikille, joilla on kiinnostusta verkostoissa toimimiseen ja työelämän kehittämiseen, toimialasta riippumatta. Verkosto-osaaminen ja verkostojohtaminen ovat tulevaisuuden taitoja.

Anna Mäkinen opiskelee verkostojohtamisen ylempää AMK-tutkintoa Jamkissa ja työskentelee osto- ja laatupäällikkönä Itab Finland Oy:llä.

Anna Mäkinen työskentelee Itab Finland Oy:n osto- ja laatupäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat yrityksen hankinnat, toimittajavalinnat, toimittajayhteistyö sekä hankinnan kehittäminen. Hän vastaa myös yrityksen kokonaislaadusta, kuten laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä yrityksen ympäristöasioista.

"Verkostojohtaminen liittyy keskeisesti nykyisiin tehtäviini. Verkostoni ovat laajat ja monimuotoiset sekä hankinnan että laadun näkökulmasta. Työni on varmasti aina liittynyt verkostoissa toimimiseen, mutta en ole sitä ehkä aiemmin tiedostanut, ja mahdollisuudet on saattanut jäädä tunnistamatta", Anna pohtii.

Miksi valitsit verkosto­johtamisen?

Verkostojohtamisen YAMK-opintoihin Anna päätyi opiskeltuaan Hankintaosaajaksi Jamkissa. "Etsin opiskeltavaa työni oheen, ja kun selailin Jamkin koulutustarjontaa, tuli verkostojohtaminen vastaan", hän kertoo. Toisena vaihtoehtona olisi ollut hankintaopintojen jatkaminen, mutta verkostojohtamisessa häntä houkutteli aivan uuden opiskelu, ammatillinen kehittyminen sekä toki myös YAMK-tutkinto.

Valintaan vaikutti myös entuudestaan tuttu kouluttaja, joka vastaa verkostojohtamisesta Jamkissa. "Tiesin hankintaosaaja-ajoilta Sanna Niemisen olevan täyttä timanttia kouluttajana, mikä vahvisti myös ajatusta siitä, että verkostojohtaminen tulee olemaan laadukkaasti vedetty koulutus", hän kertoo.

Innostusta ja inspiraatiota sekä parempaa liiketoiminta­­osaamista

Annasta näkyy innostus, vaikka hän myöntää, että opinnäytetyö on ollut työläs prosessi ja että opintojen, työn ja muun elämän yhdistäminen vaatii aikataulutusta. "Verkostojohtamisen koulutus on monipuolisesti rakennettu kokonaisuus, josta saa vietävää omaan työhön ja työelämän kehittämiseen. Olen saanut verkosto-osaamista, kykyä tunnistaa ja vahvistaa oman verkoston potentiaalia tukemaan liiketoimintaa. Parempaa liiketoimintaosaamista ylipäänsä", hän kertoo opinnoista inspiroituneena.

Anna ei vielä kerro, mitä hänen opinnäytetyönsä käsittelee, mutta pitää sitä kuitenkin erittäin hyvänä tapana perehtyä itseä kiinnostavaan ja työelämän kannalta merkitykselliseen aiheeseen. "Asiantuntijuus kasvaa ja samoin omat keinot kehittää työelämää jatkossakin", Anna summaa. Jotain varmasti mielenkiintoista on tulossa.

Mikä on jäänyt erityisesti mieleesi?

"Opintojaksoista ovat mieleeni jääneet erityisen onnistuneina Liiketoimintaverkostot (Sanna Nieminen), Hankintojen johtaminen (Sanna Nieminen ja Minna Kervinen) sekä Microeconomics of Competitiveness (Murat Akpinar)", Anna hehkuttaa. Ryhmätyöt, opiskelukavereiden kanssa ajatusten vaihtaminen sekä vierailevat luennoitsijat yrityksistä saavat häneltä myös kiitosta.

Kenelle suosittelisit verkostojohtamista?

"Ihan kaikille, joilla on kiinnostusta verkostoissa toimimiseen ja työelämän kehittämiseen, toimialasta riippumatta. Verkosto-osaaminen ja verkostojohtaminen ovat tulevaisuuden taitoja. Yhteistyö ja kehittäminen tapahtuu enenevässä määrin verkostoissa, yksin ei pärjää", Anna kiteyttää.

(Haastattelun jälkeen Anna on valmistunut ja siirtynyt uusien haasteiden pariin.)