opiskelijatarina

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta uusia välineitä työhön

Teksti
Niko Nyqvist
Kuva
Saara Tallqvist

Saara Tallqvist valmistui Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta loppusyksyllä 2022. Koulutus tarjosi Saaralle juuri niitä välineitä, joita hän koki työssään tarvittavan.

Yhteisömuusikko Tallqvist opiskelijatarina

”Koulutus tuki selkeästi tavoitteita, joita kohti olin työskentelemässä, erityisesti musiikkiterapian soveltavan käytön osalta psykiatrisessa työssä”, Saara kertoo.

Saara työskentelee Lahdessa, Päijät-Hämeen keskussairaalassa sairaanhoitajana psykiatrian osastolla. Päivätyön lisäksi hän tekee omaa musiikkia – hän on opiskellut musiikkiopistossa ja valmistunut lukion musiikkilinjalta. Saaralla on myös joogaopettajan koulutus. Siten musiikin hyvinvointivaikutuksia käsittelevään yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen tuntui luontevalta hakea.

Opiskelun sovittaminen työn oheen oli vaivatonta. Kyseessä oli monimuotototeutus kontaktiopetuspäivien ja etänä toteutettujen webinaarien muodossa. Koulutus kesti helmikuun alusta marraskuulle, kevätlukukauden alkupuolelta syyslukukauden loppupuolelle. Opiskelijat tapasivat toisensa kuukausittain neljänä kahden päivän kontaktiopetuskertana ja neljänä webinaariopetuspäivänä. Koulutus huipentui marraskuun lopputapaamiseen, joka sisälsi mm. Flashmobin, joka toteutettiin Jyväskylän sairaala Novalla.

Yhteistyö kouluttajien ja opiskelukavereiden kesken oli sujuvaa ja eteni hyvässä yhteishengessä. ”Meillä oli hauskaa ja välillä opiskelu ei edes tuntunut opiskelulta, hyvässä mielessä”, Saara kiteyttää.

Uutta osaamista Saara koki saaneensa erityisesti ryhmien ohjaukseen: ”Monipuolisesti läpikäydyt harjoitteet ja ohjaustilanteet auttoivat hahmottamaan, mitä kaikkia menetelmiä ryhmien ohjauksessa on mahdollista käyttää. Vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat syventyneet, ja yleisesti ottaen olen oppinut hyvin paljon musiikin hyvinvointivaikutuksista.”

Saara koki koulutuksen vahvistaneen myös hänen musiikillista osaamistaan ja ihmisten kohtaamista sanattomin keinoin.

Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen kuuluu työelämän kehittämisprojekti, jonka Saara toteutti työpaikallaan psykiatrian kuntoutusosastolla. Hän rakensi yhteisömusiikillisen ryhmänohjausmallin, jota voidaan hyödyntää muuttuvissa ryhmätilanteissa. Projektin osana myös musiikkiterapiatila Rälläkän soitinvalikoimaa uusittiin. Musiikkiryhmät alkoivat ensin yhdellä osastolla ja ryhmätoiminta laajeni projektin myötä kattamaan muutkin psykiatrian osastot. Malli muotoutui kattamaan rentoutushetken, tunnetyöskentelyä soittimen kautta ja tämän jälkeen vapaampaa musiikillista toimintaa ryhmän toiveiden ja taitotason mukaan. Yhteisömusiikillisen toiminnan kautta potilaiden mielialat kohenivat, ja musiikkitoiminnan havaittiin rauhoittavan yhteisöä. 

”Onneksi lähdin opiskelemaan!”

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen hakevalla on Saaran mukaan hyvä olla musiikillista pohjaa. Laulullakin pääsee jo tekemään paljon ja soittamista voi oppia myös koulutuksen aikana. Tärkeää yhteisömuusikolle on hänen mukaansa olla oma itsensä, sillä aitoon ihmisten kohtaamiseen vaaditaan läsnäolo sellaisena kuin on. Opiskelupaikkana Jamk on Saaran mielestä innostava, ja hän on erittäin tyytyväinen opintojen antiin työnsä kannalta: ”Suomalainen musiikkikampus on inspiroiva ympäristö musiikin opiskeluun. Onneksi lähdin opiskelemaan!”