artikkeli

Tekoälystä lisäarvoa: Osallistu tekoälyn yritysvalmennukseen!

Keski-Suomen valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua syksyn aikana maksuttomaan, kohdennettuun tekoälyvalmennukseen. Räätälöity tekoälyvalmennus tarjoaa yritysten henkilökunnalle ja johdolle käytännön tietoa tekoälyn mahdollisuuksista sekä sen rajoituksista.

Miehen käsi tablettitietokoneella. Kuvan päällä teollisuuden ikoneita.

Tekoälyä voidaan soveltaa omassa yrityksessä ja työssä esimerkiksi optimoimalla tuotannon prosesseja; vältetään rikkoutumisia ja parannetaan laatua. ​Tekoälyn avulla pystytään myös tekemään parempia päätöksiä, esimerkiksi hyödyntämällä ennustavaa analytiikkaa. ​

Ensimmäinen valmennuspilotti alkaa syksyllä 2022 ja toinen pilottikierros toteutetaan keväällä 2023. Tekoälyvalmennus alkaa avoimilla verkkokursseilla, joihin neljään ensimmäiseen voi osallistua ilman pohjatietoja. Valmennukset avautuvat kesäkuun loppuun mennessä. Kesän aikana valmistuu myös kymmenen valmistavaan teollisuuteen suunnattua vaativampaa verkkovalmennusta, jotka avautuvat syyskuun lopussa 2022.

aiADDVA -hankkeen toteuttamat valmennuskurssit ovat suoritettavissa 31.8.2023 saakka. 

Yritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka ymmärtävät toimialan sekä osaavat soveltaa tekoälyä työssään.

Yritysvalmennus muokkautuu yrityksen tarpeisiin

Tekoälyvalmennus alkaa avoimilla verkkokursseilla ja itseopiskelumateriaalei​lla. Yrityskohtaisen valmennuspolun aluksi kartoitetaan yrityksen tarpeet ja osallistujien osaaminen. Tarvekartoituksen pohjalta rakennetaan yrityksen valmennuspolku, ohjaus ja tehtävät. Tehtävät ja tavoitteet sovitetaan yritysten tarpeisiin sopivaksi ja osallistujien osaamistason mukaisesti. Monimuotokoulutus painottuu itsenäiseen- ja etätyöskentelyyn virtuaalialustaa hyödyntäen​. Valmennuksen lopussa järjestetään ryhmävalmennusta mahdollisuuksien mukaan verkossa tai livenä (työpajat, asiantuntijaluennot, verkostoituminen).​

Johdon osalta yritysvalmennus keskittyy ennakointiin ja jatkuvan oppimisen mukaisiin sisältöihin. ​Henkilökunnalle valmennus tarjoaa konkreettisia menetelmällisiä työkaluja ja käytännön sovellutuksia.

Yrityksille räätälöity valmennuspolku tarjoaa yritysten henkilökunnalle ja johdolle käytännön tietoa tekoälyn mahdollisuuksista sekä sen rajoituksista. ​Tärkeä osa valmennusta on myös osallistujien entistä parempi ymmärrys menetelmistä, joilla tekoälyä voidaan soveltaa valmistavassa teollisuudessa. ​Tavoitteena on, että johto ottaisi tekoälyyn liittyvän valmennuksen luontevaksi osaksi organisaationsa koulutus- ja kehittämissuunnitelmia. ​

Valmennus koostuu avoimista verkkokursseista, itseopiskelusta, yrityskohtaisen valmennuspolun rakentamisesta ja yritysten ryhmävalmennuksista verkossa ja livenä.

Valmennusohjelman hyödyt​

Valmistavassa teollisuudessa tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi optimoida tuotannon prosesseja, välttää rikkoutumisia ja nostaa tuotannon laatua ja näin tuottaa parempia tuotteita ja palveluita. ​ Tekoäly tarjoaa valmistavalle teollisuudelle mm. seuraavanlaisia sovellutuksia: ​

  • uudet visualisointitavat (XR)​,
  • teollinen Internet (IoT)​,
  • älykäs automaatio ja robotiikka ja
  • ennustava analytiikka.​

Yritys saa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa, löytää kasvun mahdollisuuksia, parantaa laatua ja tehostaa tuotantoa.​ Osallistumalla yritys saa omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tekoälyvalmennuksen.​ Osallistujat hankkivat valmennuksen aikana konkreettisia työkaluja liiketoiminnassa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseen.​

Meillä oli metalliteollisuusyrityksen valmennus, jossa työntekijät ja tiimit otettiin mukaan kartoittamaan toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä toteuttamaan toimenpiteitä toiminnan sujuvoittamiseksi. ​Näin koneistus- ja kokoonpanolinjoilta saatiin esimerkiksi poistetuksi turhaa odotusta ja tarvikkeiden etsimistä sekä yhteistyötä eri osastojen välillä parannettiin.

Kaipaatko konkreettisia esimerkkejä tekoälysovelluksista?

Videolla tekoälyn yritysvalmentajamme Tomi Nieminen esittelee konkreettisia esimerkkejä tekoälysovelluksista. ​Tomi kertoo esimerkiksi, miten valmistavassa teollisuudessa tehdään laadunvalvontaa konenäön avulla, koneoppimismallista, joka osaa luokitella sähköverkosta erilaisia häiriöitä ja miten tekoäly tunnistaa matkapuhelimen kantajan toiminnan.

Valmennus toteutetaan aiADDVA –hankkeessa ja se on osallistujille maksuton. ​ Syksyn yritysvalmennuksen osallistujat vahvistetaan syyskuussa 2022.

Verkkovalmennukset

Alkavat valmennukset ja aiADDVA -hanke

Valmennukset ovat osa ”aiADDVA – Adding value by Artificial Intelligence” -hanketta, joka toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella 6.9.2021–31.8.2023.​

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää:

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504716888