artikkeli

SamPo-projektin vuoden 2022 ensimmäisessä työpajassa pureuduttiin opiskelijan osallisuuden vahvistamiseen moniammatillisessa yhteistyössä

Antaako opettaja vastuuta opiskelijalle vai tukeeko liikaa opiskelun aikana? Mahdollistaako opettaja opiskelijan osallisuuden vahvistumisen. Parhaimmillaan opettajien ja muun moniammatillisten toimijoiden tuki ja ohjaus suhteutuu opiskelijan tarpeisiin ja sallii opiskelijan oman vastuun lisääntymisen opinnoistaan ja elämästään. Miten seurataan opiskelijan kanssa hänen tilannettaan, edistymistä, haasteita, tavoitteita sekä unelmia.

Lue lisää aiheesta SamPo-blogista! >>