alumnitarina

15 vuotta alalla työskennellyt Teemu uudisti osaamistaan Hankintaosaaja-koulutuksilla

Teemu Paappanen on työskennellyt hankinnan parissa jo 15 vuotta. Hankintaosaaja-koulutuksista Teemu haki uutta osaamista ja tukea omaan työhönsä. Samalla osaaminen täydentyi johtamisen opinnoilla, joista on hyötyä esihenkilöasemassa.

Teemu Paappanen

Avoimen opinnoista tukea omaan osaamiseen

Teemun ura hankinnan tehtävissä alkoi ostajana, minkä jälkeen nimikkeet ja vastuut ovat vaihdelleet kokemuksen ja osaamisen kertyessä. Nyt Teemu on toiminut ostopäällikkönä 7 vuotta Casemet Oy:llä. Ajatus oman osaamisen uudistamisesta syntyi jo vuonna 2019, mutta varsinainen kipinä kouluttautumiseen syttyi, kun hän tutustui Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun Hankintaosaaja-koulutuksiin.

”Kiinnostuin Hankintaosaaja-koulutuksista, sillä ne lähtivät liikkeelle aivan perusteista. Olen oppinut hankinnasta työn kautta, ja halusin hankkia teoriapohjaa tukemaan omaa tekemistä”, Teemu muistelee. Hankintaosaaja-opinnot vastasivat Teemun odotuksia, ja kurssit olivat mielekkäitä ja opettavaisia, vaikka kokemusta ja osaamista hankinnasta olikin jo vyön alla. Opiskelu vei työn ohella paljon aikaa, mutta kiinnostus aiheeseen ja oppimisen into motivoivat Teemua suorittamaan molemmat Hankintaosaaja-koulutukset.

Koulutuksista saatu osaaminen hyödyttää myös organisaatiota

Hankintaosaaja 1 -koulutus painottui enemmän teoriaan ja oppimistehtäviin, joiden myötä tutustuttiin hankinnan perusteisiin ja kehittämiseen. ”Opinnoissa käsitellyt aiheet pystyi heti soveltamaan ja peilaamaan omaan työhön, minkä ansioista asiat jäivät paremmin selkärankaan. Kursseilla sai hyvän käsityksen koko hankintaprosessista, mutta samalla oppi myös liiketoiminnan verkostoista ja strategiasta”, Teemu kertoo. Kiitosta sai myös monialainen ryhmä, minkä ansiosta hankintatyöhön ja omaan tekemiseen sai uusia näkökulmia ja ajatuksia.

Hankintaosaaja 2 -koulutuksessa Teemu teki opintoihin liittyvänä työelämäprojektina omaan organisaatioonsa kehittämisprojektin, jonka avulla vietiin organisaation tiedonvaihtoa digitaalisempaan suuntaan. Opinnoissa sai hyvät eväät projektijohtamiseen, johon tutustuttiin aluksi teorian kautta. Kurssin kautta Teemu sai arvokasta kokemusta projektijohtamisesta, ja hänen luotsaamansa projekti tuotti organisaatiolle heti konkreettisia hyötyjä: organisaation tiedonvaihto parani ja nimikekohtaiset kyselyt vähenivät merkittävästi, mikä vapautti työaikaa muihin tehtäviin.

”Hankintaosaaja 2 -koulutuksessa pääsin syventämään osaamistani ja soveltamaan Hankintaosaaja 1 -koulutuksessa saatuja oppeja käytännössä. Valinnaisten opintojaksojen ansiosta hankin myös uutta osaamista esihenkilön roolissa toimimiseen, mikä oli loistava bonus”, Teemu muistelee. Koulutukseen kuuluvat valinnaiset opinnot sai vapaasti valita Jamkin tarjonnasta, joten vastikään esihenkilön roolissa aloittaneen Teemua kiinnostivat johtamisen opinnot, joita hän suoritti 15 opintopisteen verran.

Aiheesta ei tarvitse ennakkotietoja, mutta kurssit sopivat myös heille, joilla on jo useita työvuosia hankinnasta.”

Opiskelu avoimessa AMK:ssa oli Teemusta helpoin tapa päivittää osaamistaan töiden ohessa. Hankintaosaaja-koulutuksia Teemu suosittelee kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hankinnasta.

”Kurssien sisällöt on suunniteltu niin, että aiheesta ei tarvitse ennakkotietoja, mutta kurssit sopivat myös heille, joilla on jo useita työvuosia hankinnasta. Koulutusten avulla on helppo päivittää omaa osaamistaan, ja niistä saa myös muilta opiskelijoilta vertaistukea ja ideoita laatikon ulkopuolelta”, Teemu tiivistää. Teemun mielestä opiskelu kannattaa aina, ja tulevaisuudessakin hän aikoo ylläpitää ja päivittää osaamistaan avoimen AMK:n opintotarjonnan avulla.