Matti Härkönen - Kasvun Roihu Oy - Osakas ja toimitusjohtaja

Yrittäjätarina: Matti Härkönen - Kasvun Roihu Oy

"Oma polkuni yrittäjyyteen on ollut hyvin monipuolinen ja vivahteikas. Olen hyödyntänyt paljon Tiimiakatemian metodeita, nojautuen paljon tiimeihin ja verkostoihin, sekä ydinosaamisen tunnistamiseen. "

Mitä ja milloin olet opiskellut JAMKilla?

Olen opiskellut JAMKilla useampaan kertaan viimeisen 15 vuoden aikana. Valmistuin Tiimiakatemiasta, ja olen sen jälkeen käynyt suorittamassa erikoistumisopintoja. Viimeisimpänä olen suorittanut opettajakorkeakoulun opinnot.

Minkälainen oli oma polkusi yrittäjyyteen?

Hyvin monipuolinen ja vivahteikas, Tiimiakatemian metodeita hyödyntävä. Avainasemassa ovat osaamisen tunnistaminen, verkostot ja tiimit, ja niitä hyödyntämällä olen rakentanut omaa polkuani yrittäjyyteen.

Mitä yrityksesi tekee?

Toimin kasvuhakuisten yritysten "advisorina", eli johtoryhmä- ja hallitustyöskentelijänä. Sen lisäksi teen erilaisia sparraussessioita, joissa etsin Suomesta kasvuhakuisia yrityksiä ja rakennan niiden ympärille tiimejä ja autan niitä menestykseen.

Miten kannustaisit opiskelijoita yrittäjyyteen?

Rohkaisemalla tuomaan omaa osaamista esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja hakeutumaan jääräpäisesti tilaisuuksiin, joissa joutuu tutustumaan uusiin ihmisiin ja kertomaan osaamisestaan ja intohimostaan.

Välttämättä ei tarvitse vielä opiskelijana osata kaikkea, vaan oman asenteen ja innokkuuden ilmaiseminen tuovat umpäriltä esille sellaisia ihmisiä, jotka jakavat saman tavoitteen tai mission.

Miten voisit olla tukemassa JAMK-lähtöisiä yrittäjiä?

Olen vuosien saatossa ollut tutustuttamassa nuoriakin kavereita kokeneisiin liiketoimintajohtajiin, ja kutsunut opiskelijalähtöisiä tiimejä mukaan kasvusparraussessioihin, ja tätä kautta auttanut löytämään polkuja ja verkostoja, joiden kautta heidän omat unelmansa voisivat rakentua todeksi.

Matin haastattelukokonaisuudessaan:

Takaisin