Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita kärkiteemojamme ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, aktiivinen elämäntapa ja liikunta, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutuksen osaamiskeskittymän alueilla.

Toiminnan keskiössä työikäisten hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavat tekijät

Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen -asiantuntijaryhmä on kiinnostunut työssä olevien, sekä työnhakijoiden hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja tukitoimista sekä laajasti työelämän muutoksesta. Tarkastelemme näitä teemoja eri tasoilla, kuten ennaltaehkäisevää toimintaa, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemista työssä, työhön palatessa ja työttömyyden aikana. Toteutamme monipuolisesti koulutusta, kehittämishankkeita sekä tutkimusta.

Tutustu projekteihimme ja tule mukaan toimintaamme!

Asiantuntijamme

Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen-asiantuntijaryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijat: Anu Pelkonen (asiantuntijaryhmän koordinaattori), Katriina Hyvönen, Satu Tuomimäki, Johanna Juola, Asta Suomi, Kristiina Juntunen, Minna Haapakoski ja Anja Tanttu.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.