Kuntoutusinstituutin globaali yhteistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä osaltaan tukee tärkeimpiä kansainvälisiä aloitteita kuntoutuksen edistämiseksi, sekä kuntoutukseen pääsyn lisäämiseksi.

Keskitymme erityisesti digitaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksien edistämiseen yhdessä laaja-alaisen kumppaniverkoston kanssa. Kansainvälinen työmme painottuu tutkimus- sekä kehittämistoimintaan alueilla ja ympäristöissä, joissa on tarvetta kuntoutuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä tulevaisuuden laajempi englanninkielisen koulutuksen tarjonta ovat keskeinen osa kansainvälistymissuunnitelmaamme.