Ikääntyneiden toimjuus ja kotikuntoutus on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, aktiivinen elämäntapa ja liikunta sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutuksen osaamiskeskittymän alueilla.

Toiminnan keskiössä ikääntyneiden itsenäisen elämän ja arjen tarpeet

Ikääntyneiden toimjuus ja kotikuntoutus -asiantuntijaryhmässä tunnistetaan ja ennakoidaan erilaisia ikääntyneiden hyvinvoinnin sekä erityisesti heidän itsenäisen elämän ja arjen ajankohtaisia tarpeita. Toteutamme monipuolisesti koulutusta, kehittämishankkeita sekä tutkimusta. Kaikessa toiminnassamme edistämme ikäymmärrystä.

Monialainen asiantuntijaryhmä toimii ikääntyneiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kotikuntoutuksen erilaisissa koulutus- ja kehittämistehtävissä.

Tutustu projekteihimme ja tule mukaan toimintaamme!

Asiantuntijamme

Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus-ryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijamme: Aila Pikkarainen (asiantuntijaryhmän koordinaattori) Merja Rantakokko, Emmi Matikainen, Kaisa Lällä ja Eija Janhunen.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.