Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus, aktiivinen elämäntäpa ja liikunta sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

 

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutuksen osaamiskeskittymän alueilla.

Tarkastelussa digitalisaatio sekä teknologiset laitteet ja sovellukset

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus -asiantuntijaryhmä keskittyy erityisesti digitalisaatioon sekä teknologisiin ratkaisuihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Asiantuntijuusalueitamme ovat muun muassa digitalisaatiovälitteiset asiakasprosessit ja -ohjaus ja tavoitteenamme on suunnannäyttäjyys teknologia- ja tekoälypohjaisissa kuntoutusmenetelmissä sekä ympäristöissä. Toimintaamme kuvaa tulevaisuuden visiointi, isosti ajatteleminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksien kartoitus ja ymmärtäminen.

Asiantuntijamme

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus-ryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijamme: Katariina Korniloff (asiantuntijaryhmän koordinaattori), Tanja Hilli-Harju, Tuukka Kivioja, Riikka Rantanen, Suvi Salminen, Kari Vehmaskoski, Jaana Ritsilä, Timo Hintikka, Liisa Mattila, Kaisa Lällä, Kari-Pekka Murtonen ja Heidi Kihlström.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.