Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus, aktiivinen elämäntäpa ja liikunta sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

 

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Tarkastelussa digitalisaatio sekä teknologiset laitteet ja sovellukset

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus -asiantuntijaryhmä keskittyy erityisesti digitalisaatioon sekä teknologisiin ratkaisuihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Asiantuntijuusalueitamme ovat muun muassa digitalisaatiovälitteiset asiakasprosessit ja -ohjaus.

Toimintaamme kuvaa tulevaisuuden visiointi, isosti ajatteleminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksien kartoitus, ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteenamme on suunnannäyttäjyys teknologia- ja tekoälypohjaisissa kuntoutusmenetelmissä sekä ympäristöissä.

Asiantuntijamme

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus -ryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijamme: Katariina Korniloff (asiantuntijaryhmän koordinaattori), Eeva Aartolahti, Kirsi Heiskanen, Tanja Hilli-Harju, Timo Hintikka, Tuukka Kivioja, Kaisa Lällä, Liisa Mattila, Kari-Pekka Murtonen, Ida Mälkönen, Riikka Rantanen, Jaana Ritsilä, Jonna Salmijärvi, Suvi Salminen, Mia Tammelin ja Kari Vehmaskoski.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.