Vaikuttajamarkkinointi on suomalaisille kuluttajille vielä suhteellisen uusi ilmiö matkailualalla. Asiakkaan ovat vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa ja seuraavat siellä toimivia vaikuttajia, mutta matkailuvaikuttajien seuraaminen on vähäisempää toteavat Vivi Pöntiö ja Petra Turpeenniemi opinnäytetyössään ”Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet matkailualalla Suomessa”.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia omaavan henkilön eli vaikuttajan sekä yrityksen välistä yhteistyötä. Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteena on kasvattaa niin vaikuttajan kuin yrityksenkin näkyvyyttä.
- Opinnäytetyön tavoite oli syventää ymmärrystä vaikuttajamarkkinoinnin tärkeydestä suomalaisten kuluttajien keskuudessa ja selvittää sen potentiaalia matkailualalla, kertoo Turpeenniemi.
- Tarkoituksemme oli tuoda matkailuyrityksille ideoita sekä parannuskeinoja kehittää omaa markkinointiaan vaikuttajamarkkinoinnin avulla, jatkaa Pöntiö.

Kyselyyn vastasi 129 18-65-vuotiasta sosiaalisen median käyttäjää. Suomalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita vaikuttajamarkkinoinnista, varsinkin videosisällöistä, joista on mahdollista inspiroitua tai saada tietoa trendeistä. Mieluisimpina kanavina etsiä tietoa matkailupalveluista nousivat Instagram, Youtube ja blogit.

Matkailun toimialalla palvelut siirtyvät yhä enemmän ja enemmän verkkoon. Useat kuluttajat tekevät kaikki matkaansa liittyvät toimenpiteet, matkan varaamisesta aina palautteen jakamiseen saakka, Internetin välityksellä hyödyntäen sosiaalista mediaa. Vaikuttajamarkkinointia käyttäessään yritysten on tärkeä tietää, mikä heidän tavoittelemansa kohderyhmä on, millaista sisältöä he arvostavat sekä missä kanavissa se tavoitetaan. Tutkimuksen mukaan vaikuttajien luoman sisällön tulee olla aitoa ja luotettavaa, jotta kuluttajien ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Suomessa yritykset kokevat vaikuttajamarkkinoinnin vielä hieman haastavana. Useissa yrityksissä vaikuttajat puuttuvat markkinointistrategiasta. Monta kertaa yhteistyöhön valitaan vaikuttaja tunnesyihin vedoten, eikä asiaa pohdita strategisella tasolla.

Pöntiö, V. & Turpeenniemi, P. 2018. Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet matkailualalla Suomessa. Opinnäytetyö. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Matkailun koulutusohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/