jamk.fi

Teemme yhteistyötä pk-yritysten ja julkisen sektorin kanssa tuottaaksemme niille kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Rakennamme liiketoimintakonsepteja ja edistämme palveluiden uudistamista. Tutkintokoulutuksen ohella JAMK soveltaa uusia oppimismenetelmiä kaupalliseen koulutukseen sekä kotimaassa että koulutusviennissä. Koulutuksella parannetaan kilpailukykyä sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Vahvuusalan ydin on JAMKin opettajankoulutus ja liiketoiminnallinen osaaminen. Toiminnassa ovat kuitenkin mukana kaikki koulutusalat sekä koulutuksen suunnitteluosaaminen. Koulutusviennissä kumppaneina ovat muut kotimaiset koulutusviejät.