Kyberturvallisuuden uhat ja niiltä suojautumisen keinot sovelletun kyberturvallisuuden tutkimuksen keskiössä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa tehtävä tutkimustoiminta painottuu sovellettuun kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn/data-analytiikaan. Molemmissa aihepiireissä painotetaan ennen kaikkea liike-elämältä ja muilta yhteistyöorganisaatioilta saatuja tutkimuskysymyksiä ja tosielämän ongelmia. Osana tutkimustoimintaa julkaisemme tutkimustuloksiamme kansainvälisillä julkaisufoorumeilla.

Soveltavan kyberturvallisuuden osalta tavoitteena on tutkia kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja suojauskeinoja. Tämän lisäksi kiinnostuksen kohteena on eri teknologioiden ja organisaatioiden valmius kohdata kybervaikuttamista. Tutkimus painottuu hyökkäysten tunnistamiseen ja analysointiin, tekoälyn avulla tapahtuvaan havainnointiin ja organisaatioiden kouluttamisen arviointiin.

Sovellamme tekoälyä ja data-analytiikkaa kyberturvallisuuden lisäksi myös muihin toimialoihin.

Lisätietoa https://jyvsectec.fi/rd/ | https://www.jamk.fi/tekoaly  

Tutkimustoiminta

 Seuraavissa IT-instituutin projekteissa on mukana soveltavaa tutkimusta:

  1. Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut 8.5.2019 - 31.12.2021 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  2. CyberSec4Europe 1.2.2019 - 31.12.2022 Horizon 2020
  3. Healthcare Cyber Range 1.1.2019 - 31.12.2021Euroopanaluekehitysrahasto (EAKR) 
  4. CYBERDI 1.10.2018 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  5. Data-analytiikasta uutta osaamista ja liiketoimintaa 1.4.2018 - 31.12.2020 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 

Tutustu sovelletun kyberturvallisuuden vahvuusalaan

Lisätietoa

Sovelletun kyberturvallisuuden tutkimusryhmässä toimivat Tuomo Sipola,  Senior Researcher, Aimo Pellinen, Senior R&D Specialist, Janne Alatalo, Specialist sekä Tero Kokkonen,  R&D Manager.  

Lisäksi tutkimustoimintaan osallistuvat IT-instituutin kyberturvallisuuteen perehtyneet asiantuntijat ja opettajat. 

Sipola Tuomo

Sipola Tuomo

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358503103339
Näytä lisää