Podcastien litteroinnit on toteuttanut Lingsoft.

Lingsoftin logo

22. Hyvä palautekulttuuri on vastavuoroista dialogia / Heidi Kauppinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
23. Palautetyökalu arkijohtamisen / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
24. Työelämässä kaikilla tulee olla mukana ammatillisuus ja aikuisuus. / Päivi Myllykangas, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
25. Yksikään meistä ei halua olla merkityksetön / Joel Kettula, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
26. Peiliin on katsottava. Myös silloin, kun asiat menevät hyvin. / Kirsi Kaunismäki-Suhonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
27. Johtaminen on suunnan näyttämistä ja luottamuksen rakentamista / Anu Tokila, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
28. Johtamistyössä tarvitaan aikaa vuorovaikutukselle ja ajattelemiselle / Marjo-Riitta Vainio, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
29. Inhimillinen vallankumous edellyttää erilaista johtajuutta / Perttu Pölönen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
30. Johtamistyön ihanuus ja vaativuus / Turiseva Dirika, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
31. Itseohjautuvuuttakin tulee ohjata ja johtaa. / Kaija Collin, Soila Lemmetty, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
32. Innostutaan yhdessä ja annetaan toistemme kukoistaa! / Päivi Hakkarainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
33. Priorisointi on tulevaisuuden tärkeä työelämätaito / Karoliina Mellanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
34. Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen edellyttää ajan antamista. / Hanna Jauhiainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
35. Merkityksellisyys on työyhteisön liima, joka sitoo ihmiset yhteen. / Kari Angeria, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
36. Johtaminen ei voi olla esitys. Sanojen ja tekojen täytyy kohdata. / Lasse Kukkonen, Jenna Tervo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
37. Tärkeää, että jokainen saa saman kohtelun. / Lasse Niivuori, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
38. Nuoret haluavat säännöllistä palautetta; suoraan ja heti. / Saija Halomo, Tommi Sievinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
39. Työntekijöitä tulee kohdella vastuuta kantavina ja järkevinä aikuisina. / Mikael Hugg, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
40. Johtajan tärkeä tehtävä: tavoitteiden kirkastaminen / Anna-Mari Simunaniemi, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
41. Johtaja, kiinnostu nuoresta muutenkin kuin työntekijänä. / Seija Milicevic, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
42. Johtamisen tärkeä olla jossain määrin näkymätöntä. / Arvo Vuorela, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
43. Pysähdy miettimään arvojasi. Toteutuvatko ne käytännön työssäsi? / Mari Huhtala, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
44. Intohimo vai merkityksellisyys? / Saara Rantanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
45. Johtajan tärkeä olla avoin ja valmis kuuntelemaan ja oppimaan nuorelta. / Tuomas Rauhansalo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
46. Merkityksellisyys on yksilöllinen kokemus / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
47. Kun tunnistaa omat ihmisyyden rajansa, niin on helpompi ymmärtää myös toisten rajoja. / Kimmo Kolu, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
48. Johtajan pitää pystyä seuraamaan maailmaa ja kehittymään itse. / Anu Manner, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
49. Heikkous voikin olla voimavara / Iris Mäkinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
50. Johtaja: kysy ja kuuntele. / Tanja Shemeikka, Anita Hukkanen, Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä