jamk.fi

YZ-hankkeen logot (EU, Vipuvoimaa, JAMK)

Tuleeko esimiehestä personal trainer?

" Y-sukupolvi haluaa tulla arvostetuksi ja kuulluksi. Lisäksi se odottaa, että yksilöllisyys
paitsi odotusten myös elämäntilanteen suhteen otetaan työpaikalla huomioon. "
-
Susanna Kultalahti, Gofore

Tietoa hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Sen kautta parannetaan koko henkilöstön työhyvinvointia erityisesti sosiaalisen ja psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeessa on mukana matkailualan 15 pk-yritystä ja toimenpiteissä noin 60 esimiestä osallistuvista yrityksistä.

Hankkeessa
1. Tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden näkökulmasta.
2. Pilotoidaan eri sukupolvien yhteistyötä ja kehittymistä edistäviä toimintamalleja moniäänisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden tukemiseksi.
3. Edistetään vertaisoppimista eri organisaatioiden välillä.
4. Rakennetaan positiivista työnantajamielikuvaa (sisäinen ja ulkoinen).

Kesto: 1.10.2018–31.12.2020
Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahastoohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Yhteystiedot

Heikkilä Hilkka

Heikkilä Hilkka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Yhteistyö, jatkuva parantaminen, ​yksinkertaiset ratkaisut, pienin askelin paremmaksi!
Tutkinnot:
FL, Laatu PD, JET