Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

 1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus.
  Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehdään alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitetään myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määritellään koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.
 1. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusta varten
  Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määritellään vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.
 1. Koulutuksen suunnittelu ja testaus
  Valitaan pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.
 1. Koulutusmallin lanseeraus ja koulutusten jatkuvuus
  Testaus pilottiryhmällä, muokkaus, markkinointi, seminaari.

Hanke Facebookissa

Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat Haastattelimme Hanna Muoniovaaraa Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmasta. Katso video:
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat Haastattelimme Jukka Punamäkeä Helsingin kaupungin kestävän matkailun ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimista. Katso haastattelu täältä:
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat Haastattelimme Lillan Hotel Cafe Butikin yrittäjää Harri Paltilaa yrityksen vastuullisista teoista.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat Haastattelimme Ihr Nordlandfuehrer –lehden julkaisija Rohan Stefan Nandkisorea saksalaisten kulttuurikohtaisista eroista vastuullisen matkailun ymmärtämisessä. Katso video:
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat Haastattelimme Vivian Kangasta Toolbox Consulting Ltd:stä kiinalaisten matkailijoiden kulttuurikohtaisista eroista vastuullisen matkailun ymmärtämisessä. Katso video täältä:

Osatoteuttajien yhteystiedot

 • Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, 0504361196
 • Mirkka Henttonen, Haaga Helia, etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi, +358504755445
 • Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, 050 350 7159
 • Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4192
 • Marjo Äikäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi, 044 702 8759

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.