jamk.fi

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

 1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus.
  Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehdään alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitetään myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määritellään koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.
 1. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusta varten
  Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määritellään vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.
 1. Koulutuksen suunnittelu ja testaus
  Valitaan pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.
 1. Koulutusmallin lanseeraus ja koulutusten jatkuvuus
  Testaus pilottiryhmällä, muokkaus, markkinointi, seminaari.

Ajankohtaista

Teaser_310x180_Vastuullinen_matkailu.jpg

26.-27.4.
Osaamiskartoitus työpaja 2

Lapin Vastuullisen Matkailun Verkoston seminaarissa. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Suomen matkailutoimijoille. Lisätiedot työpajasta: sasa.dolinsek(at)oulu.fi. 
Tutustu ohjelmaan

Hanke Facebookissa

Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Ensimmäinen Vastuullisen matkailun portaat työpaja on juuri alkanut Ähtärissä. 😊
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Ähtärissä on menossa kaksipäiväinen valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari, jossa hankkeemme pitää huomenna ensimmäisen työpajan vastuullisuudesta matkailutoiminnassa. Tarkoitus on perehtyä matkailutoiminnan paikallisiin vaikutuksiin ja pohtia yhdessä matkailuyritysten vastuullisia valintoja, mitä vastuullinen matkailutoimijuus käytännössä tarkoittaa yrityksen arjessa ja miksi pienenkin yrityksen vastuulliset teot ovat merkittäviä.
Vastuullisuusosaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa vielä merkityksellisempää kuin se jo tänä päivänä on. Monissa yrityksissä tehdään jo hienoja tekoja. Vastuullisuus on kuitenkin laaja ilmiö, ja kaikkien vastuullisuuden osa-alueiden hallinta ei ole yksinkertainen tehtävä. Mm. Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -hankkeessa toteutettu tutkimus (2018) osoitti, että osaamisen kehittämiselle on tarvetta matkailualalla. Järjestämme tämän kevään aikana usean työpajan kerätäksemme osaamistarpeita matkailualalla työskenteleviltä. Tätä tietoa hyödynnetään koulutusmallin rakentamisessa. Lisätietoja työpajoista päivitetään näille sivuille! Tervetuloa mukaan!

Osatoteuttajien yhteystiedot

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.