jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

 1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus.
  Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehdään alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitetään myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määritellään koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.
 1. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusta varten
  Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määritellään vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.
 1. Koulutuksen suunnittelu ja testaus
  Valitaan pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.
 1. Koulutusmallin lanseeraus ja koulutusten jatkuvuus
  Testaus pilottiryhmällä, muokkaus, markkinointi, seminaari.

Hanke Facebookissa

Vastuullisen matkailun asiantuntijat vastaavat osa 5: Julkisen liikenteen kehittäminen matkailukohteissa
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Matkailukoulutuksen verkostopäivät järjestetään vuosittain. Mukana on pääasiassa 2.asteen ja ammattikorkeakoulujen matkailuopettajia. Olemme keränneet - pöytäliinaan kirjoittamalla - osallistujilta ideoita, millaisia sisältöjä vastuullisen matkailun koulutuksen pitäisi sisältää.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Terveisin Keski-Suomen Matkailuparlamentista, jossa äsken katsottiin tätä videota! Vastuullisuus matkailussa ja sen kehittäminen yritystasolla on kärkiaiheita seminaarin ohjelmassa.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Valtakunnallisessa kulttuurimatkailuseminaarissa tänään Helsingissä vastuullisuus puhutti enemmän kuin mikään muu aihe.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaatSustainable Travel Competition | Matka Pro 15.–19.1.2020matkapro.messukeskus.comRise up to the challenge and take part in the Sustainable Travel competition which seeks sustainable and responsible travel products and services.
MATKAMESSUT ETSII VASTUULLISIA MATKAILUPALVELUITA - KILPAILU AVATTU Matkamessut haastaa messuille osallistuvat yritykset ja toimijat Sustainable Travel Competition -vastuullisuuskilpailuun, jossa haetaan matkailun vastuullisuuteen pohjautuvia matkailutuotteita ja -palveluita. Kilpailun finaali on Matkamessuilla 17.1. ja voittaja saa 3 000 euron palkintorahan Suomen Messusäätiöltä. Matkamessujen Sustainable Travel Competition kutsuu kaikki Matkamessuille osallistuvat yritykset ja toimijat ilmoittamaan oman vastuullisen matkailutuotteensa tai -palvelunsa mukaan kilpailuun. Vastuullisuuskilpailuun haetaan tuotteita tai palveluita, joissa vastuullisuus on huomioitu erityisen hienosti, ja jotka toimivat suunnannäyttäjinä ja edelläkävijöinä muulle matkailualalle. Kyseessä voi olla matkailuyritys, joka esimerkiksi on pystynyt minimoimaan oman energiankulutuksensa, matkailutuote, jonka ostamalla hyödyttää välittömästi paikallisia asukkaita, tai vaikkapa matkakohde, joka hyvittää matkailijoiden kohteeseen saapumisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Kilpailu on avoinna 30.11. saakka, ja kilpailukieli on englanti.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Eilen Jyväskylässä esiteltiin Vastuullisen matkailun portaat -hanketta osana JAMK for Business -tapahtumaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanit vaikuttivat kiinnostuneilta tulevasta koulutusmallista. Keskusteltiin vastuullisuuden ajankohtaisista aiheista ja haasteista. Lisäksi kerättiin kysymyksiä vastuullisesta matkailusta, joihin meidän asiantuntijat vastaavat tällä Facebook -sivullamme.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
PROJEKTITIIMI ESITTÄYTYY –sarjamme jatkuu projektissa tapahtuneiden henkilömuutosten takia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta projektitiimiin syyskuussa liittyi Rositsa Röntynen projektipäälliköksi Mari Holopaisen tilalle. Rositsa (LiTM) on aiemmin ollut mukana Etelä-Konneveden kansallispuiston ja sen ympäröivän matkailualueen kehittämisessä. Tässä hänen näkemys vastuullisuudesta: ”Kokemukseni mukaan monien matkailutoimijoiden vastuullisuusteot jäävät usein huomaamatta heikon viestinnän takia. Tietoyhteiskunnassa meillä on rajattomasti mahdollisuuksia viestiä, mutta niitä ei aina osata hyödyntää. Lisäksi vastuullisuutta matkailussa ajatellaan liian yksipuolisesti, pelkästään ekoloogisesta näkökulmasta. Samaan ilmiöön törmäsin kansallispuistotyössä – monelle kansallispuisto tarkoitti samaa kuin retkeilypolku metsässä. Ihminen tykkää yksinkertaistaa asioita. Näihin ongelmiin itse hankkeen vetäjänä etsin ratkaisuja. Lisäksi olen innoissani kehittämään uutta koulutusmallia huippuasiantuntijoiden rinnalla.”
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Projektiryhmän sisäinen työpaja parhaillaan käynnissä Helsingissä. Asiantuntijat keskustelevat alkuselvityksen tuloksista ja pohtivat kehitettävän koulutuksen kompetensseja ja vastuullisuuden portaita.
Vastuullisen matkailun asiantuntijat vastaavat osa 4 Kaarina Tervo-Kankare: Millaista yhteistyötä matkailuala voisi tehdä muiden alojen kanssa lisätäkseen esim ilmastovastuullisuutta. Ilmastovastuullisuudella tarkoitetaan siis sitä, että kaikessa toiminnassa huomioidaan aiheutuvat hiilipäästöt ja toisaalta myös se, miten toiminta sopeutuu muuttuvaan ilmastoon. Matkailualan kytkökset ruoan tuotantoon, kuljetuspalveluihin, jätehuoltoon yms. antavat mahdollisuuksia vaikuttaa hyvin monella rintamalla. Tekemällä asioita eri tavalla ja asettamalla yhteistyökumppaneille vaateita ilmastonmuutoksen huomioimiseksi voi vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti. Lähtökohtana voivat olla omat ilmastovastuullisuuteen liittyvät periaatteet. Minkälaiset asiat ovat itselle tärkeitä? Miten näitä asioita voisi edistää myös tekemällä yhteistyötä? Kannattaa käyttää luovuutta! Jos haluaa pienentää hiilijalanjälkeään kuljetusten suhteen, voi miettiä esimerkiksi sitä, minkälaisia asioita voidaan yhdistää kuljetuksissa - voisivatko matkailijat ja yrityksen pyykit kulkea samoilla kyydeillä; onko mahdollista tehdä alueellinen jätehuoltosopimus, jotta kaikkien alueen toimijoiden jätteet noudettaisiin samalla kertaa? Ruoan hankinnassa ja tuotannossa on myös paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi tuontikalan korvaaminen paikallisella särkikalalla on ilmastovastuullista sekä hiilijalanjäljen että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta - rehevöityminen kun uhkaa Suomen vesistöjä myös lämpötilojen noustessa. Energiankulutuksen puolella voi etsiä kumppaneita, joilla olisi vaikkapa mahdollisuus tarjota tilaa aurinkopaneeleille, mikäli itsellä ei sopivaa pintaa ole. Mikäli tuntuu, että oma kunta ei toimi tarpeeksi ilmastovastuullisesti, voi siihenkin pyrkiä vaikuttamaan ja yhteistyö toimii silloinkin - usean tahon toive ilmastovastuullisuuden edistämisestä kunnassa on vaikuttavampi kuin yksittäisen toimijan. Monesti tuntuu siltä, että ilmastovastuullista toimintaa estää eniten tiedon puute. Se onkin haastavampi asia taklattavaksi. Mistä voi saada tietoa vaikkapa siitä, onko ilmaston kannalta paras valinta omaksi energianlähteeksi maalämpö, paikallinen puuhake vai aurinko- tai tuulienergia? Paras valinta Kouvolassa ei välttämättä ole sitä Kokkolassa. Erilaisten verkostojen kautta voi päästä käsiksi tällaisenkin tiedon alkulähteille, mutta aikaa sellainenkin vaatii. Siksipä yksi tutkijan näkökulmasta tärkeä yhteistyön muoto on se, että tutkijat ja matkailualalla toimivat kokoontuvat yhteen ja miettivät näitä asioita - joskus tietoa on valmiiksi saatavilla ja joskus sitä voidaan koota ja tuoda matkailualaa hyödyttäväksi vaikkapa osana Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen tuloksena syntyvää koulutusmallia.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Vastuullisen matkailun asiantuntijat vastaavat osa 3 Hanna Hauvala: Esteetön matkailu
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Vastuullisen matkailun asiantuntijat vastaavat osa 2 Katri Tihilä: Liikaturismin estäminen Valokuva on Vietnamin Hoi Anista, jossa matkailu on kasvanut kovasti viime vuosina ja alueella on jo haasteita isojen matkailijamäärien kanssa, esim. ruuhkaisuus ja isot majoitusrakennusprojektit aiheuttavat rannoilla eroosiota. Vanhaan kaupunkiin on turistimaksu, mutta kaikki vierailijat eivät sitä maksa. (Valokuva: Katri Tihilä 2019) Matkailu kasvaa globaalisti ennennäkemätöntä vauhtia ja viime vuosina massaturismista on siirrytty puhumaan useassa paikassa jo liikaturismina (overtourism). Näissä kohteissa ja paikoissa ympäristön kantokyky on koetuksella ja haasteita ilmenee paikallisille asukkaille myös arkielämässä. Lisäksi sekä matkailijoiden että paikallisten turvallisuudesta tulee entistä tärkeämpää. Otsikoissa näkee usein linkitettävän tähän ilmiöön uutisia Euroopan suosituista kaupungeista, kuten Dubrovnikista ja Venetsiasta, mutta esimerkiksi Suomessa haasteena on suosittujen kansallispuistojen ruuhkautuminen ja mm. Rovaniemellä yöpymiset ovat kasvaneet 31 % vuosien 2013-2017 välillä. (EU Research for Tran-committee 2018) Miten liikaturismi estetään? Esimerkiksi Barcelonan kaupunki markkinoi tunnetuimpien kohteiden lisäksi muita kaupunginosia sekä lähialueita ja New York markkinoi matkailua hiljaisimmille sesongeille. UNWTO:n uusimmassa raportissa (2019) nimetään 11 strategiaa, mihin sisältyy mm. kävijöiden hajauttamista alueellisesti ja ajallisesti, uusien käyntikohteiden markkinointia, säännöstely ja ohjeistukset (ml. turistimaksut, kameravalvonta, liikennesäännöt jne.) viestintä paikallisille sekä vierailijoille, ja kaupunkisuunnittelu sekä elämyksien luominen, mitkä hyödyttävät sekä paikallisia että matkailijoita. On tärkeää, että paikalliset kokevat matkailun tuovan hyötyä kotiseudulle. Matkailijana voit tehdä myös valintoja. Matkusta huippusesongin ulkopuolella, vieraile kohteissa myös päänähtävyyksien ulkopuolella, käyttäydy kunnioittavasti ja alueen sääntöjen mukaisesti ja maksa mahdolliset turistimaksut, sillä yleensä niillä myös ylläpidetään esimerkiksi historiallisia kohteita. Voit pohtia myös olisiko sinun mahdollista valita jokin toinen matkakohde, jos kyseissä paikassa on jo ongelmia liikaturismin suhteen. Lue täältä lisää: EU 2018: Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf ICRT (2019) Overtourism solutions. https://responsibletourismpartnership.org/solutions/ UNWTO:n raportti ‘Overtourism’? Understanding and Managing Urban Tourism Growth Beyond Perceptions: Case Studies’ (2019) http://www2.unwto.org/press-release/2019-03-05/overtourism-new-unwto-report-offers-case-studies-tackle-challenges
Vastuullisen matkailun asiantuntijat vastaavat OSA 1 Ensimmäisessä osassa käsittelemme sitä, mistä löytää vinkkejä ja tietoa vastuullisesta matkailusta. Nappaa tästä hyvät vinkit vaikka kesälomareissun suunnitteluun! Ohjeita ja vinkkejä löytyy monen tahon tuottamana: Suomessa Reilun matkailun yhdistys on laatinut yleisiä ohjeita matkailijalle vastuulliseen matkailuun. www.reilumatkailu.fi . Matkanjärjestäjät kertovat omilla kotisivuillaan kohtaista, käytössäännöistä kohteissa, mahdollisuuksista kompensoida päästöjä ja yhteistyöstään erilaisten järjestöjen kanssa (kuten esim. ECPAT -network of organizations working to end the sexual exploitation of children). Esimerkkinä mainittakoon neljänä vuonna Suomen vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi valittu Aurinkomatkat: https://www.aurinkomatkat.fi/vastuullinen-matkailu Sertifioinnit ja kestävän kehityksen ohjelmat kertovat matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden toimenpiteistä ja laadusta. Hyvä koonti Suomessa käytetyistä sertifikaateista ja ohjelmista löytyy Business Finlandin sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat/ Vastuullisia palveluntuottajia palkitaan vuosittain mm. World Travel Market–matkamessuillla Lontoossa. https://responsibletourism.wtm.com/about/responsible-tourism-awards/ ja Internetistä löytyy paljon erilaisia listauksia vastuullisista yrityksistä. Lentomatkojen päästölaskureita on luonut useampikin taho, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n laskuri ei edusta mitään yhtiötä vaan käyttää julkisesti saatavilla olevaa tietoa: https://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
PROJEKTITIIMI ESITTÄYTYY OSA 5/5 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) vastuullisen matkailun portaita kipuaa Miia Savolainen. Miia Savolainen on aloittanut hankkeessa 15.5. alkaen ja toimii tällä hetkellä hankkeessa TKI-asiantuntijana ja sivutoimisena opettajana liiketalouden koulutusohjelmissa ja Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Vastuullinen matkailu on yksi Xamkin Kestävän hyvinvoinnin TKI-toiminnan kärjistä ja myös restonomikoulutuksissa sen painoarvo on kasvanut koko ajan. Keskeisiä teemoja Xamkin TKI-toiminnassa ovat viime vuosina olleet matkailun hiilijalanjälki ja vastuullisuusviestintä. Visit Finlandin kanssa on tehty yhteistyötä mm. yritysten ja matkailukohteiden vastuullisen matkailun periaatteiden ja kriteerien työstämisessä. Tässä hankkeessa Xamk vastaa vastuullisen matkailun osaamisen tasojen määrittelystä ja nykyisen koulutustarjonnan sisältöjen kytkemisestä osaamistasoille. Yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa laaditaan suunnitelma puuttuvien koulutussisältöjen tuottamisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon uudet digitaaliset toteutusmahdollisuudet, joiden avulla madalletaan kynnystä osallistua täydennyskoulutukseen ja lisätään koulutuksen kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta. Valinta vastuullisuusteoksi on Etelä-Savon maakunnan hiilijalanjäljen laskeminen, joka toteutettiin ensimmäisenä maakuntana Suomessa. Samalla tuotettiin laskuri, jota kehitetään avuksi hiilijalanjäljen seurantaan. Hiilijalanjäljen laskenta oli osa Xamkin Kohti vastuullista matkailua -hanketta, jossa lehtori ja asiantuntija Eeva Koivula oli aktiivisesti mukana. Eeva on ottanut myös Xamkin osalta aivan ensimmäiset askeleet Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa, sillä hän oli aktiivisesti mukana hankkeen valmistelutyössä ja asiantuntijana 15.5. asti. Eeva jatkaa muissa vastuullisuuteen ja matkailuun liittyvissä hankkeissa sekä opetustyössä Xamkilla.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Vastuullisen matkailun portaat Oulussa alkaa! Päivän aikana kokoamme vastuullisia tekoja, onnistumisia ja haasteita.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaatlink.webropolsurveys.comlink.webropolsurveys.comtämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa matkailussa työskentelevien vastuullisuusosaamisen nykytilanteesta ja tarpeista. Kerätyn tiedon avulla hankkeemme pystyy tuottamaan erilaisiin tarpeisiin mukautuvan koulutusmallin, jolla edistetään matkailun vastuullisuutta ja vastataan ennakoivas...
Hei matkailutoimija! Pyydämme matkailualalla toimivia vastaamaan tekemäämme kyselyyn. Olemme kiinnostuneita kuulemaan näkemyksiänne vastuullisen matkailun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Vastauksesi on meille erittäin tärkeä, olitpa sitten matkailuyrittäjä tai matkailuyrityksen työntekijä! Kyselyyn pääset alla ovelasta linkistä. Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella tai tabletilla, mutta se toimii myös älypuhelimella. Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Vastaathan perjantaihin 21.6.2019 mennessä. Kaikki hankkeessa kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti ja kyselymme vastaukset tallentuvat anonyymeinä. Vastaa ja vaikuta koulutusmallin sisältöön! Kiitos!
Vastuullisen matkailun portaat oli tänään esillä Himoksella Vastuullinen Western Lakeland - seminaarissa. Seminaarissa käsiteltiin vastuullisen matkailun kehittämistä niin kansallisella, alueellisella kuin yritystasollakin. 😊
Vastuullisen matkailun portaat oli tänään esillä Himoksella Vastuullinen Western Lakeland - seminaarissa. Seminaarissa käsiteltiin vastuullisen matkailun kehittämistä niin kansallisella, alueellisella kuin yritystasollakin. 😊
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Projektitiimi esittäytyy osa 4/5 VASTUULLISEN MATKAILUN PORTAITA Lapin yliopistossa kapuavat yliopistonlehtorit Minni Haanpää ja Maria Hakkarainen sekä projektisuunnittelija Jouko Nuottila. Matkailualan tutkimus- jakoulutusinstituutissa (MTI) työskentelevä kolmikko vastaa hankkeen ensimmäiseen toimenpidekokonaisuuteen kuuluvasta matkailualan korkeakoulutuksen vastuullisuuskompetenssien selvityksestä. Opetussuunnitelmakartoituksen ja korkeakoulutoimijoille tehtävien haastattelujen avulla selvitämme, mitkä ovat korkeakoulutuksen toteuttajien mielestä matkailun vastuullisuuden keskeiset kompetenssit. Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine kouluttaa vastuullisen matkailun ammattilaisia, ja tarkastelee matkailuilmiötä monitieteisesti ja kriittisesti. MTI:ssä on käynnissä Matkailun hallittu kasvu –tutkimusohjelma, joka tarkastelee mahdollisuuksia yhteiskuntapoliittisesti ja ekologisesti optimaaliselle ratkaisulle matkailun kehittämisessä. Lisäksi MTI:ssä on toteutettu useita vastuullisuuden eri ulottuvuuksiin keskittyneitä kehittämishankkeita esimerkiksi esteettömyyteen, eläinten käyttöön matkailussa ja jakamistalouteen liittyen. Valintamme vastuullisuusteoksi on Lapin vastuullisen matkailun verkoston perustaminen syksyllä 2018. Yritysten ja muiden matkailutoimijoiden vuoropuheluun ja tiedonvaihtoon perustuvan alueelliseen verkoston tavoitteena on oppia toinen toisiltaan matalalla kynnyksellä, tiedottaa vastuullisuusasioista sekä nostaa Lapin näkyvyyttä vastuullisena matkakohteena.
TEM:n seminaarissa kestävä ja vastuullinen matkailu aktiivisesti esillä: monialaisen MiniMatka-työryhmän ehdotuksen mukaan seuraavalla hallituskaudella tulee toteuttaa matkailun poikkihallinnollinen strateginen ohjelma, jolla on oma budjetti. ”Kestävän matkailun SYKe 2020-2023". Myös Matkailun tiekartan päivitys avautuu kommenteille 16.5.2019. Vastuullisuus sai uuteen versioon oman toimenpidekokonaisuutensa.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa Vastuullisen matkailun portaita kapuaa viiden osaajan tiimi, joka tuo Vastuullisen matkailun hankkeeseen laaja-alaisesti vastuullisuusosaamista ja digipedagogiikan asiantuntemusta. Meri on tehnyt yritysten kanssa vastuullisuusstrategiatyötä ja eettisen johtamisen kehittämistä sekä vastuullisuusviestintää. Mian ominta asiaa on ympäristöjohtaminen, erityisesti ympäristöjärjestelmien ja –merkkien todentaminen ja kestävien liiketoimintamallien kehittäminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla. Katri on edistänyt vastuullista matkailua ahkerasti järjestötoiminnan puolella kouluttamalla ja tiedottamalla, ja on kiinnostunut erityisesti matkailun ympäristö- ja sosio-kulttuurisista vaikutuksista. Leenan erityisosaaminen on puolestaan matkailukohteiden kestävä kehittäminen ja johtaminen. Hän tekee esimerkiksi Visit Finland Akatemiassa Sustainable Travel Finland – valmennuksia. Olemme kaikki tehneet verkkoon kursseja, mutta Päivi on erityisvahvistuksemme digitaalisen oppimisen ja verkkopedagogiikan alalla. Päivillä on teknistä asiantuntemusta ja käytännön kokemusta erilaisista digitaalisista ratkaisuista, joista esimerkiksi mobiilisovellukset ovat erittäin käyttökelpoisia tulevan, ketterän vastuullisen matkailun koulutusmallin kehittämisessä. Meidän tiimillemme vastuullisuus on ennen kaikkea asenne. Vastuullisen matkailun portaat –hankkeessa vastuualueemme on ensi syksystä lähtien koulutusmallin testaaminen. Tätä testaamista tehdään useampi kierros, jotta saamme erilaisilta käyttäjiltä kokemuksia ja voimme valita parhaan mahdollisen digitaalisen oppimisympäristön ja oppimismenetelmät. Terävöitämme myös Vastuullisen matkailun portaiden sisältöä testaajien palautteiden perusteella. Sinä, joka kiinnostuit testaamisesta, ota yhteyttä! leena.gronroos(at)haaga-helia.fi
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Työpajaa olemme tällä kertaa pitämässä keväisessä Mikkelissä. Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka - hankkeen kanssa on järjestetty Vastuullinen matkailu kilpailuvalttina -tapahtuma. Hyvää keskustelua käydään sosiaalisesta ja kulttuurisesta vastuullisuudesta ja vahvasti mukana myös viestintä.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Eurooppa-päivänä eri projektit esittäytyvät, Vastuullisen matkailun portaat on mukana JAMKin projektitorilla. Olemme kysyneet ihmisiltä, mitä haluaisit tietää vastuullisesta matkailusta. Vastauksia luvassa myöhemmin.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Tänään pidettiin hankkeen toinen työpaja Pyhällä yhteistyössä Lapin Vastuullisen Matkailun Verkoston kanssa. Matkailualan toimijoiden verkosto on kokoontunut kahden päivän seminaarin luontokeskus Naavaan jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, oppimaan vastuullisuudesta uutta, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Työpajan tarkoitus oli yhdessä pohtia minkälaista tietoa tarvitaan vastuullisen matkailun kehittämiseksi.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Projektitiimi esittäytyy osa 2/5 VASTUULLISEN MATKAILUN PORTAITA Oulussa kapuavat väitöskirjatutkija Outi Kulusjärvi, projektitutkija Saša Dolinšek, tutkimusavustaja Salli Ojala ja tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankare. Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä työskentelevä kvartetti vastaa hankkeen ensimmäisen toimenpidekokonaisuuden osaamiskartoituksen tekemisestä. Keräämme eri puolilta Suomea ja eri tavoilla matkailussa toimivilta tahoilta tietoa siitä, minkälaista vastuullisuuteen liittyvää tietoa koulutusmalliin tulisi tuoda mukaan. Järjestämme työpajoja ja toteutamme aiheesta myös kyselyn alkukesästä. Maantieteen tutkimusyksikkö on profiloitunut vahvasti arktisten ja perifeeristen alueiden matkailun erityiskysymyksiin sekä matkailun ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Kestävä kehitys ja sen periaatteet, matkailun vaikutukset, yhteisöt ja niiden hyvinvointi sekä luonnon ja ympäristön suojelu läpileikkaavat Oulun matkailumaantieteen tutkimusta ja opetusta, jossa hyödynnetään lisääntyvässä määrin myös digipedagogiikkaa. Mielenkiintoisin vastuullisuusteko, jonka haluamme tuoda esiin tässä hankkeen alkupöhinöissä on se, että yritys tekee yhteistyöhön liittyvät valintansa omaan vastuulliseen arvomaailmaansa perustuen.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Projektitiimi esittäytyy osa 1/5 VASTUULLISEN MATKAILUN PORTAITA Jyväskylässä kapuavat projektipäällikkö Mari Holopainen, lehtori Petra Blinnikka ja projektisihteeri Iida Vesterinen. Mari Holopainen (YTM, matkailututkimus) toimii projektipäällikkönä ja katsoo vastuullisen matkailun koulutuksen kehittämistä mm. palvelujen ja kulttuurin näkökulmasta. Petra Blinnikka (KTM, Restonomi AMK) toimii JAMK:ssa matkailun ja palveluliiketoiminnan lehtorina ja koordinoi Suomen ICRT (International Centre for Responsible Tourism) –verkostoa. Petra tarkastelee vastuullisen matkailun osaamisen kehittämistä sekä liiketoiminnallisesta että yksilön kehittymisen näkökulmasta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat liikamatkailun ennaltaehkäiseminen sekä sosiaalisen vastuun kysymykset, erityisesti esteettömyys. Iida Vesterinen (YTM, valtio-oppi) toimii hankkeessa projektisihteerinä ja katsoo vastuullisen matkailun koulutuksen kehittämistä mm. viestinnällisestä näkökulmasta. Meidän valintamme vastuullisuusteoksi on Jyväskylän kaupungin Resurssiviisaus Jyväskylässä -hanke. Jyväskylän kaupunki on hienosti lähtenyt mukaan resurssiviisaaseen ajatteluun ja toimenpiteisiin.
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Ensimmäinen Vastuullisen matkailun portaat työpaja on juuri alkanut Ähtärissä. 😊
Facebook post by Vastuullisen matkailun portaat
Ähtärissä on menossa kaksipäiväinen valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari, jossa hankkeemme pitää huomenna ensimmäisen työpajan vastuullisuudesta matkailutoiminnassa. Tarkoitus on perehtyä matkailutoiminnan paikallisiin vaikutuksiin ja pohtia yhdessä matkailuyritysten vastuullisia valintoja, mitä vastuullinen matkailutoimijuus käytännössä tarkoittaa yrityksen arjessa ja miksi pienenkin yrityksen vastuulliset teot ovat merkittäviä.
Vastuullisuusosaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa vielä merkityksellisempää kuin se jo tänä päivänä on. Monissa yrityksissä tehdään jo hienoja tekoja. Vastuullisuus on kuitenkin laaja ilmiö, ja kaikkien vastuullisuuden osa-alueiden hallinta ei ole yksinkertainen tehtävä. Mm. Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -hankkeessa toteutettu tutkimus (2018) osoitti, että osaamisen kehittämiselle on tarvetta matkailualalla. Järjestämme tämän kevään aikana usean työpajan kerätäksemme osaamistarpeita matkailualalla työskenteleviltä. Tätä tietoa hyödynnetään koulutusmallin rakentamisessa. Lisätietoja työpajoista päivitetään näille sivuille! Tervetuloa mukaan!

Osatoteuttajien yhteystiedot

 • Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, 0504361196
 • Katri Tihilä, Haaga Helia, etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi
 • Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, 050 350 7159
 • Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4192
 • Johanna Heinonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.