UP - JAMK
jamk.fi

Uusi oppiminen – uudet ympäristöt (UP) -hankkeessa kehitetään biotalousalan oppimisympäristöjä sulauttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyviä pedagogisia toimintamalleja voidaan hyödyntää jatkossa eri toimijoiden koulutustoiminnassa.

UP-hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisprosesseja, kehittää oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa joustavampia ja yksilöllisempiä oppimiskokemuksia opiskelijoille.

Mitä tehdään?

UP-hankkeen toimijat pilotoivat erilaisia opetus- ja oppimismuotoja lähi-, etä- sekä hybriditoteutuksissa. Pilotoinneista syntyy pedagogisia toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin. Toimintamallit kuvaavat toiminnan pedagogisen idean ja tavoitteet sekä käytetyn teknologian.

Kehittämistyön askeleet:

1) pedagogisten ratkaisujen pilotointi
2) pedagogisten toimintamallien tuottaminen
3) pilotointien tulosten käyttöönotto
4) toimintamallien ja kokemusten levittäminen.

Toteutus

Hanke toteutetaan 01.08.2015 - 31.05.2017 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus. Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Biotalousinstituutti), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Pohjoisen Keski-Suomen lukiokoulutus (Pihtipudas ja Viitasaari).

Ota yhteyttä

Langén Ari

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358503638882

Vipuvoimaa EU:lta