TESSU toteuttaa mentorointia Ohjaamojen koordinaattoreille vertaismentorointiryhmänä. Ryhmä koostuu useammasta ohjaamokoordinaattorista tai koordinaattori-ohjaamotyöntekijäparista.

Ryhmää ja ryhmän työskentelyä ohjaa TESSU-valmentajapari.

Vertaismentoroinnilla kehitetään yhdessä osaamista ja lisätään hyvinvointia jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Sillä voidaan edistää TESSU-valmennuksessa tai muutoin tunnistettuja kehittämiskohteita Ohjaamossa. Vertaismentorointiin osallistuneet voivat jatkaa mentorointityöskentelyä sovittujen tapaamisten jälkeen.

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

VipuvoimaaESR