Projekti tarjosi räätälöityjä konsultointeja ja valmennuksia, joilla vahvistettiin Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Valmennukset oli suunnattu Ohjaamojen henkilöstölle ja taustaorganisaatioiden johdolle. 

Katso esittelyvideo 

TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tuki Ohjaamoja:

 • Konsultointi, sparraus, fasilitointi ja valmennukset Ohjaamolle ja taustaorganisaation johdolle
 • Ohjaamon tarpeiden mukaan räätälöidyt palvelut ja tuki (toteutustapa, sisällöt, kesto, aikataulu)
 • Myös ruotsinkielisiä valmennuksia.
 • Esimerkkiteemoja: 
  • monialainen ja moniammatillinen yhteistyöosaaminen TNO-palveluissa
  • vertaisoppimisen ja sisäisen motivaation kehittäminen ja ylläpito Ohjaamotoiminnassa
  • koordinointi ja johtaminen Ohjaamoiden asiakastyön laatutekijänä.

TESSU:n tavoitteet Ohjaamoissa:

 • Ohjaamojen tuottamat TNO-palvelut ovat asiakaslähtöisiä, osallistavia sekä sujuvia
 • Toimijoiden roolit, ydinosaaminen ja yhdessä tekeminen on selkiytynyt
 • Asiakkaisiin kohdistuneet päällekkäiset toiminnat ovat vähentyneet ja asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

Lue tarkemmin TESSU-projektin toiminnasta:

www.kohtaamo.info/tessu

Toteutusaika:

TESSU-projekti toteutettiin 1.10.2015–31.3.2019. Sitä seurannut TESSU2-projekti toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Tietoa rahoituksesta

Yhteistyökumppanit
 • KOHTAAMO (ESR) -hanke
 • OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä (ESR) -hanke
 • Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti http://www.koordinaatti.fi
 • OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti, lue lisää

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476