Uusi TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti käynnistyi huhtikuussa 2019. Se jatkaa Ohjaamojen kehittämistyön tukemista uusilla valmennuksilla, konsultoinnilla ja koulutuksilla, joilla autetaan Ohjaamon henkilöstöä toimimaan oppivan organisaation tapaan monialaisena tiiminä, joka mm. kehittää suunnitelmallisesti asiakaslähtöistä, monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista sekä rakentaa Ohjaamossa tarvittavaa monialaista osaamispääomaa ja synnyttää uutta osaamista.

Lisätietoja www.kohtaamo.info/tessu sekä jatkossa myös tältä sivustolta!

TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tuki tuki alueellisten ja paikallisten Ohjaamojen kehittymistä 2015-2019

Projekti tarjosi räätälöityjä konsultointeja ja valmennuksia, joilla vahvistettiin Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Valmennukset oli suunnattu Ohjaamojen henkilöstölle ja taustaorganisaatioiden johdolle. Tutustu TESSU-projektiin: katso esittelyvideo

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste. Toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta sekä eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

TESSU Ohjaamoja varten:

 • Konsultointi, sparraus, fasilitointi ja valmennukset Ohjaamolle ja taustaorganisaation johdolle
 • TESSU räätälöi palvelut kunkin Ohjaamon tarpeiden mukaan (toteutustapa, sisällöt, kesto, aikataulu)
 • Myös ruotsinkielisiä valmennuksia.
 • Esimerkkiteemoja voivat olla
  • monialainen ja moniammatillinen yhteistyöosaaminen TNO-palveluissa
  • vertaisoppimisen ja sisäisen motivaation kehittäminen ja ylläpito Ohjaamotoiminnassa
  • koordinointi ja johtaminen Ohjaamoiden asiakastyön laatutekijänä.

TESSU:n tavoitteet Ohjaamoissa:

 • Ohjaamojen tuottamat TNO-palvelut ovat asiakaslähtöisiä, osallistavia sekä sujuvia
 • Toimijoiden roolit, ydinosaaminen ja yhdessä tekeminen on selkiytynyt
 • Asiakkaisiin kohdistuneet päällekkäiset toiminnat ovat vähentyneet ja asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

Lue tarkemmin TESSU-projektin toiminnasta:

www.kohtaamo.info/tessu

Toteutusaika:

TESSU-projekti toteutettiin 10.2015 - 31.3.2019. Sitä seurannut TESSU2-projekti toteutetaan 1.4.2019 - 31.12.2019.

Toteuttajat: 

 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinaattori)

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 • Åbo Akademi (ruotsinkieliset valmennukset)

 

Yhteistyökumppanit
 • KOHTAAMO (ESR) -hanke
 • OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä (ESR) -hanke
 • Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti http://www.koordinaatti.fi
 • OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti, lue lisää
Rahoitus

Hanke rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Tietoa rahoituksesta

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

VipuvoimaaESR