TESSU sparraa yhteistyöstä yhteiseen työhön! 

TESSU tukee alueellisten ja paikallisten Ohjaamojen kehittymistä. Projekti tarjoaa räätälöityjä konsultointeja ja valmennuksia, joilla vahvistetaan Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Valmennukset toteutetaan Ohjaamojen henkilöstölle ja taustaorganisaatioiden johdolle. Tutustu TESSU-projektiin: katso esittelyvideo

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste. Toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta sekä eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

TESSU on Ohjaamoja varten:

 • Konsultointi, sparraus, fasilitointi ja valmennukset Ohjaamolle ja taustaorganisaation johdolle
 • TESSU räätälöi palvelut kunkin Ohjaamon tarpeiden mukaan (toteutustapa, sisällöt, kesto, aikataulu)
 • Myös ruotsinkielisiä valmennuksia.
 • Esimerkkiteemoja voivat olla
  • monialainen ja moniammatillinen yhteistyöosaaminen TNO-palveluissa
  • vertaisoppimisen ja sisäisen motivaation kehittäminen ja ylläpito Ohjaamotoiminnassa
  • koordinointi ja johtaminen Ohjaamoiden asiakastyön laatutekijänä.

TESSU:n tuki vie kohti näitä tavoitteita:

 • Ohjaamojen tuottamat TNO-palvelut ovat asiakaslähtöisiä, osallistavia sekä sujuvia
 • Toimijoiden roolit, ydinosaaminen ja yhdessä tekeminen on selkiytynyt
 • Asiakkaisiin kohdistuneet päällekkäiset toiminnat ovat vähentyneet ja asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

Lue tarkemmin TESSU-projektin toiminnasta:

www.kohtaamo.info/tessu

Toteutusaika:

TESSU-hanke toteutetaan 1.10.2015 - 31.3.2019.

Toteuttajat: 

 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinaattori)
 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi (ruotsinkieliset valmennukset)

Yhteistyökumppanit:

 • KOHTAAMO (ESR) -hanke
 • OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä (ESR) -hanke
 • Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti http://www.koordinaatti.fi
 • OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti, lue lisää

Rahoitus:

Hanke rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

VipuvoimaaESR