Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto -logo


TEKRI-projektissa vahvistetaan Keski-Suomen mikro- ja maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta 
tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Projektin tavoitteena on kehittää elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä sekä lisätä mikro- ja maaseutuyrittäjien työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat. Projektin kotisivuilla maaseutuyrittäjä-termillä viitataan sekä mikro- että maaseutuyrittäjiin.

Projekti toteutetaan 1.10.2020–30.9.2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 rahoituksella. 

TEKRI-projektin taustaa

Voit katsoa videon myös täältä »

Yrityskäynnit-malli kriisitilanteisiin

Voit katsoa videon myös täältä »

Kohti yrittäjien kokonaiskuntoisuutta

Voit katsoa videon myös täältä »

Mentorointimalli yrittäjän tukena

Voit katsoa videon myös täältä »

Moniammatillinen malli kriisitilanteisiin

Voit katsoa videon myös täältä »

Verkoston tuki maaseutuyrittäjille

Voit katsoa videon myös täältä »

Osatavoitteet 

  1. Mentorointimallin kehittäminen yrittäjille sekä työnohjauksellisen ryhmäkonsultaatio sparrausjärjestelmän luominen. Maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuus (henkinen- ja sosiaalinen hyvinvointi, elämänhallinta, työhyvinvointi sekä johtamisosaaminen) lisääntyy ja valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen vahvistuvat. 
  1. Varhaisen tuen mallin vahvistaminen ja kriisitilanteiden toimintamallin kehittäminen yrityksissä yrityskäyntien avulla. 
  1. Yrittäjien kanssa työskentelevien ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamisen vahvistaminen. 

  2. Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja yrittäjyyttä kannustavana asuinympäristönä vahvistuvat. 

Kohderyhmät 

Välittömiä hyödynsaajia ovat:

  • Maaseutuyrittäjät eli maaseudulla asuvat ja toimivat maatalousyritykset ja muut mikroyritykset ja heidän perheensä mukaan lukien yksinelävät. 
  • Maaseudulle potentiaalisesti muuttavat henkilöt. 
  • Mentorit ja vertaistukihenkilöt. 
  • Sellaiset maaseutuyrittäjiä työssään kohtaavat ammattilaisetjoiden työ sivuaa projektin teemoja.

Välillisiin hyödynsaajiin kuuluvat: 

  • Projektin kohderyhmään kuuluvien maaseutuyrittäjien muut läheiset. 
  • Projektia on valmisteltu aiemman Yksissä-hankkeen verkostossa ja mukana on ollut lisäksi mm. Keski-Suomen Kauppakamari. 

Ota yhteyttä

TEKRI-projektin asiantuntijat vastaavat kaikkiin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikkö Hannu Piispaseen tai hanketyöntekijä Asta Suomeen, niin keskustellaan yhdessä lisää yhteistyön mahdollisuuksista.

Piispanen Hannu

Piispanen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401832682
Suomi Asta

Suomi Asta

Asiantuntija, Specialist
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400416481
Näytä lisää