TURVALLISUUSPÄIVISSÄ OPITTIIN TÄRKEITÄ KANSALAISTAITOJA

Hanke järjesti vuonna 2018 kylien turvallisuuspäiviä Rantakylällä, Kannonjärvellä, Kimingillä ja Kumpulassa. Turvallisuuspäivät järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen Pelastuslaitoksen, Keski-Suomen Kylät ry:n, KanDee-hankkeen, paikallisen SPR:n yhdistyksen ja paikallisen sydänyhdistyksen kanssa.

Päivät alkoivat palopäällikön paloturvallisuusluennolla, minkä jälkeen osallistujat pääsivät harjoittelemaan alkusammuttamista, sydäniskurin käyttöä ja elvyttämistä, tutustumaan kyläsuunnitelman tekemiseen ja opettelemaan perusensiaputaitoja. Turvallisuuspäivistä saatiin osallistujilta erittäin hyvää palautetta ja päivän sisältö koettiin tärkeäksi ja opettavaiseksi. Eräs kävijä oli turvallisuuspäivästä saamiensa oppien avulla jopa estänyt oman grillikatoksen tuhoutumisen tulipalossa. Turvallisuuspäivät kiinnostivat myös lapsiperheitä ja lapset olivatkin erittäin innokkaita harjoittelemaan kaikkia turvallisuustaitoja. Päivä oli kohtalaisen helppo toteuttaa ja yhteistyö eri toimijatahojen kanssa sujui ongelmitta.