KYLÄAKTIVAATTORIT

Aktivaattoritoiminnan tavoitteena oli hakea ja perehdyttää kyläläisistä toiminnan vetäjiä. Hankkeen alussa kylien toiminta lähti liikkeelle lähinnä hankkeen tai muiden ulkopuolisten ohjaajien vetämänä, mutta melko nopeasti kyliltä löytyi myös henkilöitä, jotka ottivat vastuuta toiminnan toteutuksesta. Usealla kylällä aktiivisimman joukon muodostivat kyläyhdistyksien hallitukseen kuuluvat henkilöt tai henkilöt, joilla oli jo perinteisesti tietty rooli kylän toiminnassa. Kyläaktivaattoritoiminnan alussa kullakin kylällä suunniteltiin ja jaettiin vastuut kylien aktivaattoreiden tai vertaisohjaajien kanssa säännöllisesti toteutettavasta kerhotoiminnasta samoin kuin erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Toiminnan käynnistäminen vaati alussa hankehenkilöstön tukea ja useasti myös toiminnan käytännön toteuttamista, mutta vähitellen hankkeen tavoitteiden mukaisesti vastuu toiminnasta siirtyi kyläläisille itselleen.

Kaikkien kylien aktivaattoreille järjestettiin hankkeen aikana syksyllä 2017 ja keväällä 2018 yhteiset koulutus ja vertaistapahtumat. Aktivaattoreiden tapaamisessa jaettiin niin kylätoiminnan onnistumisia, kuin ideoita oman kylän toiminnan kehittämiseen. Samalla mahdollistettiin muiden kylien aktiiveihin tutustuminen ja kokemusten vaihto. Näissä tapaamisissa jaettiin monipuolisesti tietoa kylätoimintaan liittyvistä aiheista esimerkiksi erilaisista kylätoiminnan rahoitusmahdollisuuksista. Kyläaktivaattoreita, jotka vastaavat toimintapäivistä sekä ryhmätoiminnan jatkuvuudesta on nyt kaikilla hankekylillä. Hankkeen päätyttyä he pystyvät saadun tiedon ja kokemusten pohjalta jatkamaan monipuolista kylätoimintaa kunkin kylän omista vahvuuksista ja tarpeista lähtien.