https://www.facebook.com/parreetehrayhressa/

 

Kumpula.JPG

 

Kumpulan kylässä Kyyjärvellä on 66 taloutta. Kylällä on aktiivisesti toiminut vuodesta 1997 Kumpulan kyläseura ry, jolla on ollut vastuu monen tyyppisestä toiminnasta kylällä. Ympäri vuoden toteutettuja tapahtumia ovat olleet erilaiset lauluillat, kesätapahtumat, talkoot ja vuosittain järjestettävä Metsolan hiihto. Aktiivinen ja yhteisöllinen toiminta kylällä on voinut jatkua, kun Kyyjärven kunta on antanut kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen Kumpulan koulun tilat kylä- seuran käyttöön. Tilanteeseen tuli muutos aivan hankkeen päätösvaiheessa koulun tilojen tullessa myyntiin. Kumpulan kyläseura teki rohkean päätöksen ja osti koulun itselleen ja yhteiset toimitilat saatiin säilytettyä.

 

Hankkeen myötä syksyllä 2017 kylällä alkoi hyvin aktiivisesti säännöllinen kerhotoiminta. Koululla sijainneet ilmakivääriammunnan harjoituslaitteet otettiin uudelleen käyttöön ja ammuntakerho alkoi kokoontua kaksi kertaa kuukaudessa. Tähän toimintaan saatiin mukaan myös nuoremman polven ampujia. Musiikkikerho jatkoi Kumpulassa entuudestaan vireää musiikin harrastustoimintaa ja liikuntakerho saatiin hankkeen avustamana pyörimään kerran kuukaudessa. Seuraavalla toimintakaudella keväällä 2018 nämä kerhot jatkoivat edelleen vertaisohjaajien vetäminä.

Kumpulassa toimintaa ovat järjestäneet myös Kyyjärven kansalaisopisto (käsityöt) ja yhteistyössä seurakunnan kanssa on osallistuttu mm. Joulunlapsi -keräyksen toteuttamiseen. Hanke järjesti eri yhteistyötahojen kanssa kylälle erilaisia teemailtoja kuten sienikurssi, Kyläkartalla (MSL), muistiterveys ja hyvinvointi. Lisäksi kylällä toteutettiin kaikille avoin Turvallisuuspäivä sekä naisille suunnattu Naisen sydän-ilta. Naisten illassa näyttäytyi Kumpulan vahva yhteisöllisyys, kun lämminhenkisen tilaisuuden tarjoilun hoitivat kylän miehet musiikkiesityksen kera. Kumpulan kyläseuran aktiivisesta otteesta hyvänä esimerkkinä on heidän oma Kumpulan kuvakirja-projektinsa, jonka rahoittamiseksi järjestettiin muun muassa hyväntekeväisyys konsertti.

Kumpulan kylässä kerhotoiminnassa luovuttiin syksyllä 2018 ilmakivääriammunnasta ja musiikki toiminnasta säännöllisesti toteutettuina. Innostuksen laantuminen ja muun aktiivisen toiminnan lisääntyminen vähensivät osallistujajoukkoa ja näitä harrastuksia päätettiin jatkaa satunnaisesti kiinnostuksen mukaan. Kylän väki kokoontuu joka tapauksessa aktiivisesti vaihtelevien teemojen mukaan.

Hankkeen päättyessä Kumpulassa suunnitellaan Kyläseuran omistukseen hankitun talon saneerausta hankerahoituksella. Virkeä ja aktiivinen Kumpulan kyläseura jatkaa varmasti monimuotoista ja kulttuuripitoista toimintaa tulevina vuosina ja pitää Kumpulan kylän sykkivänä ja elinvoimaisena.