https://www.facebook.com/lokakyla/

 

Lokakylä.JPG

 

 

Lokakylä sijaitsee Kivijärven kunnassa, noin 50 km etäisyydellä Kivijärven kunnan keskustasta. Matkaa Kannonkosken keskustaan on noin 20 km ja Viitasaarelle 35 km. Vuonna 2004 Lokakylällä ja läheisellä Talviaislahdella oli yhteensä noin 270 asukasta. Kesäasukkaita kylässä on lisäksi noin 500.

Lokakylän asukkaiden kokoontumistiloina on aikoinaan toiminut Lokakylän Pienviljelijäyhdistyksen omistama Toukola, joka on nyt huonossa kunnossa ja talvet kylmillään. Kylältä puuttui kokonaan kokoontumispaikka talvisin eikä pienviljelijäyhdistyksellä ole ollut toimintaa lainkaan viime vuosina. Virtapiiri, ikäihmisten virikekerho, on sen sijaan kokoontunut pienellä porukalla jo kymmenen vuoden ajan. Kunta on antanut Kivijärven rannalla sijaitsevan alun perin kalan käsittelyyn tarkoitetun huoltorakennuksen kyläläisten käyttöön. Tila ei kuitenkaan sovellu isompien tapahtumien pitopaikaksi.

Hankkeen avajaistilaisuus sekä toiminnan ideointitapahtuma pidettiin Lokakylällä keväällä 2017. Kesällä kylällä järjestettiin lauluiltoja ja syksyllä hyvinvointi-ilta. Nämä tapahtumat innostivatkin kyläläisiä kokoontumaan runsaslukuisesti vuosien hiljaiselon jälkeen. Hanke organisoi ja tuki tapahtumien järjestämisessä sekä tiedottamisessa. Yhteistyössä Keski-Suomen Kylät ry:n kanssa kerrottiin kyläläisille kyläsuunnitelman tekemisestä. Lokakylällä kaivattiin kipeästi kyläläisten organisoitumista ja toiminnan herättämistä. Lokakylän kyläaktivaattoreita osallistui syksyllä järjestettyyn kyläaktivaattoreiden päivään sekä tammikuussa 2018 pidetylle opintoretkelle.

Lokakylällä ei ole hankkeen aikana järjestetty säännöllistä toimintaa Virtapiirin kokoontumista lukuun ottamatta. Hanke vieraili virtapiirissä sydänterveysteemalla keväällä 2018 sekä on organisoinut kyläläisten apuna kylälle yksittäisiä kesän ajan tapahtumia, kuten laulajaiset.

Lokakylällä hankkeen tukemana on saatu kyläläisten aktivoituminen alulleen. Syksyllä 2018 Lokakylän ympärivuotiset ja kesäasukkaat yhdistivät voimansa ja kunnostivat talkoovoimin kylän uimarannan. Pienviljelijäyhdistyksen johtoon tarttuivat uudet henkilöt ja uusia suunnitelmia on lähivuosille jo tehty. Kerhotoimintaa käynnistellään Kannonkosken hyvinvointivastaavan kanssa ja yhteistyötä kaavaillaan myös Kannonkosken Maa- ja kotitalousnaisten ja 4H Kannonkosken kanssa. Pienviljelijäyhdistyksen taloa aiotaan jatkossa pitää myös talvikäytössä ja syksyn ohjelmassa on mm. joulumyyjäiset. Lokakylällä on nyt hiljaiselon jälkeen ryhdytty innokkaasti kehittämään kaikkien kylän asukkaiden yhteistä toimintaa, ja uskoa kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen löytyy jälleen.