http://www.muholaseura.com/

 

 

Muhola.JPG

Muholan kylä Kinnulassa oli toinen hankkeen pilottikylistä ja se lähti mukaan toimintaan keväällä 2016. Asukkaita kylällä on reilu 200, minkä lisäksi alueella on paljon vapaa-ajan asukkaita, jotka tuovat lisää elämää kylälle etenkin kesä- aikaan. Kuntakeskukseen on matkaa n. 10 km. Hankkeen käynnistyessä Muholassa järjestettiin jo paljon säännöllistä toimintaa ja kylä näyttäytyi aktiivisena myös ulkopuolisille. Päävastuu kylätoiminnan järjestämisestä on kyläyhdistyksellä, Muholaseuralla. Kylätoiminnan sydän on vanha hirsirakenteinen kyläkoulu, joka on Muholaseuran omistuksessa. Tämä monitoimitaloksi kutsuttu paikka tarjoaa hienot puitteet järjestää suuriakin tapahtumia. Muholassa toimii aktiivisesti Muttiteatteri, joka valmistelee vuosittain menestyneitä kesäteatteriesityksiä. Kylällä toimii myös Muholan jalkapallokerho. Hankkeen käynnistyessä kylällä toimi kyläkoulu, mutta se lakkautettiin vuonna 2017. Bingotoiminta on Muholassa pitkäaikainen perinne ja sitä järjestetään viikoittain ympäri vuoden.

 

Avajaistapahtuma toukokuussa 2016 keräsi suuren määrän osallistujia, ja ideoita kylän kehittämiseksi saatiin paljon. Yhteisellä päätöksellä päätettiin käynnistää Muholan aamukahvit joka toinen viikko, mihin kutsuttiin alustajaksi eri yhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoita. Aamukahvit muutettiin myöhemmin päiväkahveiksi, mutta toiminnan sisältö säilyi samana: ennakkoon sovitun vierailijan alustus jostakin aiheesta, leppoisaa kahvittelua ja vapaamuotoista rupattelua. Myös liikuntatuokioita toivottiin ja ne päätettiin sisällyttää päiväkahveihin. Aluksi liikuntatuokiot olivat hankevetoisia, mutta myöhemmin ohjaaja saatiin järjestymään Kinnulan kunnan vapaa-aikatoimen kautta. Päiväkahveilla vieraili hankkeen aikana mm. Kinnulan kirjasto, Kinnulan seurakunta, Viitasaaren sydänyhdistys, Kinnulan kuuloyhdistys, Sydän-Suomen Diabetesyhdistys, Tunne Pulssisi -hanke, Keski-Suomen muistiyhdistys, Apetta aivoille -hanke ja Maaseudun sivistysliitto. Osallistujia päiväkahveilla oli noin 8–20.

Kuten muillakin kylillä, Muholassa koettiin haastavana saada lapsiperheitä mukaan toimintaan. Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan käynnistämällä kylällä omat elokuvaillat, MuholaKINO. Ensimmäisessä MuholaKINOssa oli useita kymmeniä osallistujia ja se tavoitti hyvin myös lapsiperheitä. Kyläseura huolehti elokuvien esitysluvat ja järjesti tilaisuuksiin teemaan sopivan buffetin. Elokuvaillat vakiintuivat nopeasti osaksi kylän toimintaa ja niitä järjestetään monitoimitalolla edelleen joka kevät ja syksy.

Muholan kylätoiminta oli jo ennen hanketta hyvin aktiivista ja siksi uutta säännöllistä toimintaa haluttiin käynnistää melko maltillisesti. Myös Muholassa toiminnan pyörittäminen on pitkälti samojen ihmisten vastuulla ja heille kasautuva työmäärä kasvaa helposti kohtuuttoman suureksi. Muholassa keskityttiinkin säännöllistä toimintaa enemmän järjestämään yksittäisiä tapahtumia, koska niiden todettiin vetävän hyvin väkeä. Osallistujia tuli lähes aina myös naapurikyliltä ja kuntakeskuksesta. Aivan hankkeen alkuvaiheessa kylällä järjestettiin Iloinen kesäpäivä -tapahtuma yhteistyössä Koko Suomi leikkii -hankkeen kanssa. Päivä oli erittäin onnistunut ja kokosi monitoimitalolle useita kymmeniä kyläläisiä ja erityisesti lapsia isovanhempineen. Tapahtumassa oli erilaisia pelejä ja leikkejä, nallesairaala, kirpputori sekä terveysmittauksia.

Toinen erityisen hyvin onnistunut tapahtuma oli Naisten ilta huhtikuussa 2018. Illan alustajina toimivat Yksissä -hankkeen asiantuntijat, jotka johdattelivat naisten hyvinvointiin liittyviin aiheisiin. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan lähialueen yrittäjiin ja tekemään pieniä ostoksia. Mukana oli kauneushoitolayrittäjä Kinnulasta, alusvaate-esittelijä, korumyyjä ja kosmetiikka- esittelijä. Ilta keräsi paikalle yli 50 naista ja tapahtuma oli erittäin onnistunut niin yrittäjien kuin osallistujien näkökulmasta.

Muholassa ollaan kokeneita tapahtumanjärjestäjiä ja kyläyhdistyksessä on mukana todellisia kylätoiminnan konkareita. Kylätoiminta säilyy epäilemättä erittäin aktiivisena myös hankkeen päätyttyä, mutta uusia toimijoita kaivattaisiin mukaan täälläkin, jotta kylä säilyttää elinvoimaisuutensa. Tulevaisuuden haasteena on aktivoida mukaan nuorempaa sukupolvea ja jakaa vastuuta laajemmalle joukolle kyläläisiä.