www.vastinginns.com

 

Vastinki.JPG

 

Vastingin kylällä Karstulassa on 118 taloutta ja lähimmät palvelut löytyvät Karstulasta reilun kymmenen kilometrin päästä. Koulun toiminta loppui tällä kylällä 2015 eikä kylältä tällä hetkellä löydy mitään palveluja. Hankkeen toiminta Vastingilla alkoi keväällä 2017.

Vastingilla on ollut toimiva Nuorisoseura jo vuodesta 1919. Nuorisoseura on järjestänyt monen tyyppisiä tapahtumia ja lisäksi on ollut harrastajateatteritoimintaa. Kokoontumispaikkana on nuorisoseurantalo Ahjola, jota on viime vuosien aikana remontoitu talkoovoimin Leader-rahoituksella. Mittava salin remontti saatiin valmiiksi keväällä 2018 juuri ennen harrastajateatterin näytäntökauden alkua. Tilojen remontti/saneeraus jatkuu edelleen ja talon vuokrakäytön toivotaan tämän jälkeen lisääntyvän. Teatteritoiminnan lisäksi nuorisoseura on perinteisesti järjestänyt talvi- ja kesätapahtumia, pääsiäiskokkoja ja joulujuhlia.

Säännölliset kerhot alkoivat hankkeen alussa ja ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa. Vastingilla on koko hankkeen ajan toiminut käsityö-, kokki- ja liikuntakerho ja liikuntakerhoa lukuun ottamatta niissä on ollut vertaisohjaajat. Vastingilla säännöllinen kerhotoiminta on vetänyt vähäisesti osallistujia, joista suurin osa on ollut työelämän ulkopuolelta. Kuitenkin näillä osallistujilla on ollut innostusta tulla mukaan ja puolivuosittain pidettyjen kyläraatien päätöksellä toimintaa on aina jatkettu. Käsityökerhossa alkuinnostuksen jälkeen keväällä 2018 toiminnassa mukana olevien määrä väheni ja syksyllä edelleen mukaan tuli vain jokunen osallistuja. Vaikka toteutusta oli kyläraadissa mietitty ja ajateltu tehtäväksi jotain isompaa kylätalolle, ei innostusta kuitenkaan tähän riittänyt. Syynä tähän voi olla mielenkiinnon puute tai se ettei sama ohjaaja enää halunnut ottaa vetovastuuta ja uutta vetäjää ei löytynyt. Kylien käsityö- kerhoilla on saman tyyppinen tilanne myös Rantakylällä ja Kannonjärvellä. Mielenkiinnon herättämiseksi eri kylien käsityökerhoihin kutsuttiin ulkopuolinen ohjaaja Taitokeskuksesta Saarijärveltä kevät- ja syyskaudella 2017. Hän ohjasi valituista aiheista jollakin menetelmällä toteutetun käsityön. Lisäksi kaikkien kylien käsityöharrastajille järjestettiin Saarijärven Taitokeskuksessa yhteinen, ohjattu käsityöiltapäivä, jonka teeman oli makrameetekniikka.

Liikuntakerhossa kokeiltiin yhden kevätkauden ajan kerhon toteuttamista iltapäivisin, koska suurin osa osallistujista oli työelämän ulkopuolella. Päivätoiminta ei muuttanut osallistujamäärää ja kokeilun jälkeen päädyttiin seuraavalla toimintakaudella jatkamaan iltatoimintaa, jotta aika sopisi kaikille. Syksyn 2018 lopulla liikuntakerhon vetovastuu siirtyi vertaisohjaajille ja osallistujaryhmä pysyi ennallaan.

Kokkikerhossa mielenkiintoa pyrittiin herättämään valitsemalla aiheita eri kohderyhmille ja tiedottamaan niistä etukäteen toimintakalenterissa. Esimerkiksi ennen kevään valmistujaisjuhlia aiheena oli voileipäkakku, miehille suunniteltiin Äijäruoka-ilta ja perinteitä ylläpidettiin valmistamalla karjalanpiirakoita. Kokkikerhon toiminnassa ajateltiin, että tärkeää on tiedottaa etukäteen kunkin kerran aihe, jotta osallistuja voi näistä valita haluamansa oman mielenkiinnon pohjalta.

Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Vastingilla vetivät vaihtelevasti osallistujia. Hyvinvointi-ilta, jossa paikalliset hyvinvointipalveluja tuottavat yrittäjät ja erilaiset tuote-esittelijät toivat omat palvelunsa kylälle, oli yksi paljon mielenkiintoa herättänyt tapahtuma. Hyvinvointi-illassa sai pikakampaamopalveluita ja pikajalkahoitoja sekä pystyi hankkimaan vaikkapa uusia vaatteita tai koruja. Muissa teematapahtumissa kuten muistiterveys, sydänterveys tai sähköiset terveydenhuoltopalvelut oli koolla joukko näistä aiheista kiinnostuneita ja palaute eri teematapahtumista oli positiivinen.

Hankkeen jälkeen Vastingilla on vahva tahto mennä kylän toiminnan kehittämisessä eteenpäin. Perinteiset Vastingin tapahtumat tulevat varmasti säilymään ja säännöllinen harrastustoiminta kokoaa kyläläisiä yhteisen tekemisen pariin jatkossakin.