Opiskelijan palveluverkosto

Ajankohtaisia lähteitä:

Opiskeluterveydenhuollonopas 2021 (valtioneuvosto.fi)

Opiskelijan tukipalvelut oppilaitoksessa

Erityinen tuki

Opiskeluhuollon palvelut

Opinto- ja uraohjaus

HOKS

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Kuntoutuspalvelut

Työllistymispalvelut

Nuorisopalvelut

Järjestöjen palvelut

Opiskelu, toiminta ja työkyvyn arviointi

Arviointimenetelmät

Opiskelijan osallisuus ja toimijuus

Monialainen ohjaus