Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Keski-Suomen alueella robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa pk-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen.

JAMKissa selvitettiin Keski-Suomen yritysten tarpeita automaatioon ja robotiikkaan liittyen. Saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on kysyntää.

Teollisuusrobotiikkaa pk-yrityksille

Haluatko tietää mitä mahdollisuuksia teollisuusrobotiikka voisi tuoda sinun yrityksellesi? Miten yrityksesi voisi hyödyntää ja soveltaa robotiikkaa omassa tuotannossaan? Kaipaatko matalan kynnyksen robotiikan testausmahdollisuutta myös omassa toimintaympäristössäsi?

Autamme pk-yrityksiä mm. robotiikan käyttöönotossa ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Yritykset voivat hyödyntää JAMK Robotics Centerin laitteistoja ja tiloja testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiin.

Luomme yrityksille uusia mahdollisuuksia etenkin teollisuusrobotiikan sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikka käyttöönotolle pk-yrityksissä ja toteutamme pilotteja kohdeyritysten tarpeiden mukaan.

Arviointi- ja tutustumiskäyntejä

Haluatko kuulla hankkeen yrityksille tarjoamista mahdollisuuksista? Voit esimerkiksi sopia arviointikäynnin tai tulla tutustuminen JAMKin Robotics Centeriin ja sen tiloihin.

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Voit osallistua toimintaan myös JAMK Robotics Centerin järjestämien tilaisuuksien, seminaarien ja tapahtumien välityksellä.

JAMKin robotiikassa tapahtuu

Tilaa JAMKin automaation ja robotiikan vahvuusalan uutiskirjeen, jossa kerrotaan JAMK Robotics Centerin toiminnasta, hankkeiden tuloksista, testauksista ja pilotoinneista, tilaisuuksista ja alan ajankohtaista tietoa.

Transval pilotointi

Projektissa toteutettiin MiR100 mobiilirobotin dynaamisen paikoituksen pilotointi Transval Teollisuuspalveluille.

Mobiilirobotin ohjaus toteutettiin ulkoisella järjestelmällä, jonka avulla robotin tilaa hallittiin ja se kutsuttiin haluttuun sijaintiin. Osana pilottia MiR100 liitettiin osaksi Transval Teollisuuspalveluiden IoRT- eli robottien internet järjestelmää. Pilotoinnin jatkokehityksenä paikoitustiedot siirrettiin robotille dynaamisesti konenäköjärjestelmän avulla.

Vähälä pilotointi

Projektissa pilotoitiin Agilox mobiliirobotin käyttöönottoa Vähälä Oy:n terminaalissa. Mobiilirobottia testattiin jatkuvasti vaihtelevassa ja vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä.

Agilox IGV on sisälogistiikkaan tarkoitettu autonomisesti kuormalavoja siirtävä robotti. Agiloxin turvaominaisuudet mahdollistavat laitteen itsenäisen työskentelyn samassa tilassa ihmisten kanssa.

Kiinnostuitko? Haluatko yrityksesi mukaan Robots on Road -hankkeeseen? Voit osallistua toimintaan monin eri tavoin. Täytä osallistumislomake
Uutiskirje Tilaa automaation ja robotiikan uutiskirje ja saat tietoa mitä JAMKissa tapahtuu! Tilaa tästä

Yrityksessä tehtävät pilotoinnit, testaukset ja arviointikäynnit tehdään JAMKin hallinnoimassa Robots on Road -hankkeessa.

Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

EU_EAKR_logo_FI_137x100px.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_logo_141x100px.png

Yhteystiedot

Riekkinen Juho

Riekkinen Juho

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405716417
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla