JAMK järjesti kansallisen seminaarin Resurssiviisas maansiirtotoiminta –työpajan Jyväskylässä 28.1.2014. Tavoitteena on kartoittaa maamassojen kierrättämiseen ja uudelleen käyttöön liittyviä pullonkauloja.

Työpajassa pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä alueelliset toimintatavat tai tekijät rajoittavat maamassojen tehokasta uusio- ja kierrätyskäyttöä?
  • Mitkä alueelliset toimintatavat tai tekijät rajoittavat muiden massojen kuin maamassojen (kuten murskatun betoni, ylisuuret kivet, kivilouhe ja asfaltti) tehokasta uusio- ja kierrätyskäyttöä?
  • Mitkä lainsäädännölliset asiat rajoittavat maamassojen tehokasta uusio- ja kierrätyskäyttöä?
  • Mitkä lainsäädännölliset asiat rajoittavat muiden massojen kuin maamassojen (kuten murskattu betoni, ylisuuret kivet, kivilouhe ja asfaltti) tehokasta uusio- ja kierrätyskäyttöä?

Työpajan tuloksena nousi esiin mm. alueellisiin toimintatapoihin liittyviä haasteita, kuten:

  • Tiedon- ja yhteistyön puute
  • Tilaajien rohkeuden puute
  • Hankintakriteerit (ja niiden puuttuminen)
  • Alueelliset laintulkintavaihtelut
  • Asenteet eri toimijoilla ja eri toimijoita kohtaan

Esimerkiksi alueelliset maarakennusalan toimijat ja viranomaiset kaipaavat lisää tietoa siitä, millaista maansiirtotoimintaa lähialueilla tapahtuu. Lisäksi hankintaprosesseja varten tarvitaan lisää tietoa ja uskallusta kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä.

Lisää tietoa työpajan tuloksistä löytyy tiivistelmästä