Lainsäädännön vaateet:

  • 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain mukaan ylijäämämaa-ainesten käsittelyssä tulisi noudattaa etusijaisjärjestystä, jossa loppusijoitus on viimeinen vaihtoehto.
  • EU:n jätedirektiivi 2008/98/EY velvoittaa kierrättämään rakennus- ja purkujätteestä 70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä, minkä seurauksena paineet kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämiseen kasvavat.

Hankkeen aikana järjestettiin muutamia tilaisuuksia, joiden aikana sidosryhmät kertoivat lainsäädäntöön liittyviä epäkohtia sekä hyviä puolia. Niistä on tarkemmin tilaisuuksien tuloksissa sekä Tapion opinnäytetyössä, joka on esitelty sivulla ”Kunta-alan toimijoiden näkemyksiä maamassojen hallinnasta”.

Näkökulmia maa-ainesten hallintaan liittyvästä lainsäädännöstä. (Kuva: Sari Tapio, JAMK, Biotalousinstituutti)