Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjesti Jyväskylän verrokkikunnille maamassojen hallintaan paneutuvan tapaamisen joulukuussa 2014. Paikalle oli kutsuttu seitsemän kaupungin edustajat eri puolilta Suomea (Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Tampere, Lahti, Kuopio ja Oulu). Kuuden kaupungin edustajat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan tapaamiseen joko paikanpäällä tai etänä.

Tapaamisen aluksi jokainen kaupunki pääsee kertomaan oman kuntansa kuulumiset maamassojen hallintaan liittyen (10–15 min/kaupunki). Tämän jälkeen esitellään Sari Tapion opinnäytetyön tulokset, toimenpiteet ja johtopäätökset ”Maamassojen hallinta Jyvässeudulla – Kierrätyksen ja uusiokäytön tehostaminen kuntatoimijoiden näkökulmasta”.  Tapaamisen alussa kaupunkien avauksista nousseet haasteet ja hyvät toimintamallit käsitellään yleisesti. Samalla käydään läpi, millainen rooli kaavoituksella on eri kaupunkien maamassojen hallinnassa ja millaisia kokemuksia kaupungeilla on olemassa olevista massatietojärjestelmistä.