Maamassojen hallinnan järkeistämiselle on tarvetta niin Jyväskylässä kuin valtakunnallisestikin. Kuljetuskustannukset aiheuttavat 90 % maamassojen hinnasta ja tulevaisuudessa massoja joudutaan kuljettamaan loppusijoitukseen entistä pidempiä matkoja. Samalla myös ympäristöhaitat lisääntyvät. Pelkästään Jyväskylässä maamassojen kuljetuksia järkeistämällä ja uusiokäyttöä ja kierrätystä lisäämällä voidaan säästää kymmeniä prosentteja nykyisistä kaupungin noin 1,3 miljoonan euron kuljetuskustannuksista.

  • Suomessa käytetään vuosittain rekkakuormallinen maa-aineksia jokaista asukasta kohti pelkästään julkisen sektorin rakentamiseen.
  • Kierrätysmateriaalin tarjonta ja materiaalin kysyntä kohtaavat heikosti.
  • Tieto kysynnästä ja tarjonnasta olisi hyvä olla kaikkien saatavilla. Työkaluja tarvitaan.
  • Yhteistyötä ja tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan.

Maamassojen entistä parempi hallinta edistää maamassojen kierrätystä ja uusiokäyttöä, vähentää kuljetusten ja neitseellisen materiaalin tarvetta. (Kuva: Tiina Toivonen, JAMK, Biotalousinstituutti)