Onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi? Voimmeko olla omavaraisia energian suhteen ja saada paikallista energiaa jätteestä? Kannattaako kaasuautoilu? Saavutammeko kestävän kehitykset tavoitteet biokaasulla? Onko järkevää kierrättää jäte keittiöstä tankkiin ja pelloille ja takaisin kiertokulkuun?

EU:n asettama, kunnianhimoinen tavoite on saada biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian kattamaan kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Millä keinoilla tavoitteeseen päästään? Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Näihin kysymyksiä pohdittiin opintomatkalla, joka oli suunnattu ensisijaisesti päättäjille ja päätöksentekijöille. Biokaasu tutuksi -opintomatkan tarkoituksena oli avata näkökulmia biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Matkan tarkoituksena on tuoda esille biokaasun käytön mahdollisuudet ja hyödyt sekä tuoda esiin toiminnan yleistymisen esteet.

Tarkemmat tiedot opintomatkasta löytyy matkakertomuksesta. Siellä tutustuttiin myös biokaasulaitoksen kannattavuuslaskelmiin.

 

Biokaasun tuotannon vaikutukset. (Kuva: Tiina Toivonen, JAMK, Biotalousinstituutti)