OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa, URAA!- ja ONNI- sekä KOHTAAMO-projektien kanssa.

Tietoa projektista

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

OSMO2-projekti toteutetaan 1.4.2019-30.11.2021. 

OSMO2:ssa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti - myös verkossa. Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

OSMO2-projektissa syvennetään monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus – otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta.

Osaamista kehittämässä
2021 verkkovälitteisesti!

OSMO2 jatkaa monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittämistä, myös verkossa! Erityisenä kehittämisteemanamme on keväällä 2021 yhdenvertainen, saavutettava ja osallisuutta tukeva Ohjaamo.

Tuemme Ohjaamoita myös digiloikassa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan Ohjaamollesi sopiva sparraus, koulutus tai valmennus.

OSMO2 -projektissa

  1. levitetään OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma)

  2. kehitetään Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä

  3. kehitetään monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma).

Verkkomateriaalit Ohjaamojen käytettävissä

Verkkomateriaalit ovat vapaasti käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen osoitteessa oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus .