Olemme Ohjaamoita varten 

OSMO2 toteuttaa Ohjaamoille ja yhteistyöverkostoille sparrauksia, valmennuksia ja koulutuksia monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Suunnittelemme koulutusten rakenteet ja sisällöt asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä Ohjaamoiden kanssa.

Valmennuksia ja koulutuksia on järjestetty niin lähi- kuin verkko-opetuksen keinoin. Covid19-tilanteen takia vuonna 2021 kaikki toimintamme tapahtuu toistaiseksi verkkoympäristössä. 

Valmennusten sisältö

Valmennukset voivat sisältää muun muassa seuraavia osa-alueita: 

 • kieli- ja kulttuuriosaaminen 
 • monikulttuurinen ohjausosaaminen
 • toimintaympäristöosaaminen sekä
 • ohjaajan itsetuntemus ja hyvinvointi.

Valmennamme myös yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja saavutettavuuden sekä turvallisen tilan teemoista.

Näiden osa-alueiden pohjalta rakennamme asiakas- ja tarvelähtöisen kokonaisuuden Ohjaamolle.

Esimerkki valmennusprosessista

prosessi esitettynä ylhäältä alas suuntautuvilla nuolilla sisältää vaiheet yhteydenotto, tarvekartoitus Ohjaamon kanssa, valmennus esimerkiksi 2 aamupäivän mittaisena sekä palautteen

Toteutuneet Ohjaamo-valmennukset

Kirkkonummi 11/2020

 • Nuorten maahanmuuttajien palvelupolut kotoutumispalveluiden jälkeen

 • Nuorten maahanmuuttajien päihteidenkäytön kysymykset ja puheeksiotto

Kirkkonummen valmennukset järjestettiin Ohjaamon toiveiden mukaisesti kahtena aamupäivänä 20.11. ja 30.11.2020. Valmennuksia edelsi tiivis yhteistyö Kirkkonummen Ohjaamon työntekijöiden kanssa, tarvekartoitus ja ohjelman suunnittelu. Ohjaamon tarvekartoituksessa tuli ilmi heidän tarpeensa saada kohdennettua tietoa kotoutumisprosessin päättymisen vaiheesta sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten päihdekasvatuksesta. Näistä syistä valmennukset toteutettiin yhteistyössä OSMO2-projektin, Ehyt Ry:n ja Pakolaisavun Kurvi-toiminnon kanssa. Aamupäivät sisälsivät alustuksen edellä mainituista teemoista ja keskustelua Ohjaamon työntekijöiden kanssa alustusten sisällöistä. 

Turku 10-11/2020

 • Suomeen saapumisen prosessit ja palvelurakenteet maahanmuuttajanuoren ympärillä 

 • Terveyshyvinvointi, erityisesti maahanmuuttajanuoren seksuaalinen hyvinvointi ja siihen liittyvät tabut ja kysymykset

Turun valmennuksien osalta päädyttiin järjestämään valmennukset kahtena aamupäivänä 30.10. ja 13.11.2020. Valmennuksia suunniteltiin yhteistyössä Turun Ohjaamon työntekijöiden kanssa. Heidän kanssaan tavattiin tarvekartoituksen ja ohjelman suunnittelun merkeissä. Ohjaamon tarvekartoituksessa ilmeni, että he toivoivat kohdennettua tietoa kotoutumisprosessista sekä maahanmuuttajataustaisen nuoren seksuaalisen kasvun tukemisesta. Erityisteemoihin liittyvistä tarpeista johtuen valmennukset toteutettiin yhteistyössä Vigor-hankkeen, Kurvi-hankkeen ja OSMO2-projektin kanssa. Valmennukset rakentuivat teemoihin liittyvistä alustuksista sekä niiden pohjalta käydyistä yhteisistä keskusteluista Ohjaamon työntekijöiden kanssa. 
33
Ohjaamoa mukana toiminnassa
144
osallistujaa mukana OSMO2-projektissa

Muita toteutuneita Ohjaamovalmennuksia

Kajaani 5-6/2021: Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus Ohjaamoissa, etäohjaus

 • Etäohjauksen haasteet saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta

Hämeenlinna 5/2021: Monikulttuurinen ohjausosaaminen ja nuorten maahanmuuttajien palvelupolut

Kotka/Kouvola 4-5/2021: sisältönä mm. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämistarpeet

Joensuu 5/2020: Monimuotoinen Ohjaamo

 • ohjaajan oma hyvinvointi, kulttuurisensitiivisyys, toiseutta rakentavien käytäntöjen tunnistaminen

Espoo 4/2020: Maahanmuuttaja-asiakkaat Ohjaamon neuvonnassa 

 • palvelujärjestelmä, neuvontatyön työkalut, asiakkaan kohtaaminen

Kotka 2/2020: Yleiskatsaus maahanmuuttoon ja kotoutumistoimiin, nuorten kotoutuminen

 • alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden jälkihuolto, nuorten maahanmuuttajien palvelupolut

Ota yhteyttä

Michelsson Riikka

Michelsson Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514
Varjoluoto Marjo

Varjoluoto Marjo

Projektisihteeri, Project Secretary
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406719602