Hyvinvointia ja osallisuutta tutortoimintaa kehittämällä

Tutorit tukena -hankeosio edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä tutortoimintaa. Hankkeessa vahvistetaan myös tutoreiden valmiuksia ja tuetaan heidän jaksamistaan tutortoiminnassa. 

Poikkeusolojen ja etäopiskelun myötä opiskelijoiden tarve yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiseen on korostunut entisestään. Tähän tarpeeseen pyritään hankkeen kautta vastaamaan kehittämällä vertaistukea tutoroinnin kautta myös jatkaville opiskelijoille. Vakiinnuttamalla verkkotutoroinnin käytännöt osaksi tutortoimintaa mahdollistetaan vertaistuki opiskelijoille myös etänä. Yhteisöllisyyden edistämiseksi hankkeessa kiinnitetään huomiota myös opiskelijatapahtumien ja tutortoiminnan monipuolisuuteen, jotta toiminta tavoittaisi ja houkuttelisi eri kiinnostuksenkohteita omaavia opiskelijoita.

Tutortoimintaa kehitettäessä halutaan myös turvata tutoreiden jaksaminen sekä vahvistaa heidän valmiuksia tutoreina toimimiseen. Tätä varten tutoreille kootaan materiaalipankki, josta löytyvät ohjeet mm. opiskelijoiden etäohjaukseen ja ryhmäyttämiseen. Näihin aiheisiin sekä opiskelijahyvinvointiin perehdytään myös tutoreiden koulutuksessa sekä työnohjauksissa, joita pilotoidaan hankkeen aikana. Työnohjauksissa tutorit pääsevät pienryhmissä ohjaajan johdolla käsittelemään tutorointikokemuksiaan ja mahdollisia haasteita, joihin yhteisvoimin mietitään ratkaisuja.

Opiskelijatutorit

Opiskelijatutorit toimivat vertaistukena uusille ja kansainvälisille opiskelijoille, tutustuttaen heidät opiskelijaelämään ja korkeakoulumaailmaan. Tutorit myös avustavat opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä, ohjaavat tarvittaessa tukipalveluiden pariin sekä edistävät opiskelijoiden ryhmäytymistä.

 

Lisätietoja:

Eveliina Koskela

Opiskelijakunta JAMKOn sekä opiskelijakunta SAMOn hankekoordinaattori 
Project Coordinator of student unions JAMKO and SAMO.

+358 444916377

eveliina.koskela@jamko.fi / eveliina.koskela@seamk.fi

 

Tietoa hankkeesta: Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

OHKE-hankkeen logot. Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Opiskelijakunnat SAMO ja JAMKO, Opetus- ja kulttuuriministeriö.