Hankkeen aikana kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä. 

Opiskelukyvyn vahvistaminen -kehittämisteema sisältää mm. seuraavia:

  • Menetelmiä opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeen tunnistamiseen 
  • Opiskelua ja opiskelumotivaatiota tukevat toimenpiteet, kuten Opinnot ojennukseen -päivystys, opinnäytetyö- tai kirjoittajapajat ja yksilö- ja pienryhmäohjaus
  • Opintopsykologin ryhmätoiminta
  • Oppimisanalytiikan hyödyntäminen tuen tarpeen tunnistamisessa
  • Opettajatutoreiden sparraus ja kouluttaminen
  • Viestinnän kehittäminen opiskeluhyvinvoinnin tuen palveluista 

 

Kysyttävää?
Ota yhteyttä meihin

Sivustomme on vielä keskeneräinen. Tarkempia tietoja OHKE-hankkeesta saat ottamalla yhteyttä meihin. Kuulemisiin!

Yhteystiedot

Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Kaarakainen Jaana

Kaarakainen Jaana

Projektisihteeri, Project Secretary
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505923346

OHKE-hankkeen logot. Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Opiskelijakunnat SAMO ja JAMKO, Opetus- ja kulttuuriministeriö.