Kuntatyöpajat

OHOI-hanke järjestää hankkeeseen osallistuvissa kunnissa vuorohoidon henkilöstölle räätälöityjä työiltoja, joissa etsitään keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen. Työiltojen tarkemmat teemat määritellään kunkin kunnan tarpeiden mukaan. Osa työilloista järjestetään yhteistyössä useamman kunnan kesken, jolloin tuetaan myös kuntien välisten yhteistyösuhteiden syntymistä ja ylläpitämistä.

Seminaarit

OHOI-hanke järjestää useita seminaareja vuorohoidon teemoista. Keväällä 2015 järjestettyyn ”Osaamisen iloa” -aloitusseminaariin osallistui yli 100 vuorohoidon ammattilaista. Hankkeessa tullaan järjestämään myös työnantajille, henkilöstöjohdolle, kuntapäättäjille ja vuorohoidon asiantuntijoille sekä henkilöstölle suunnattu ”Palvelut auki 24/7- Kuka hoitaa lapset?” –seminaari Jyväskylässä 21.9.2016. Hankkeen Loppuseminaari on 1.12.2016 Jyväskylässä.

Varhaiskasvatus-johtajien neuvottelupäivät

Hanke kokoaa yhteen Keski-Suomen kuntien varhaiskasvatusjohtajia kehittämään vuorohoidon palvelurakenteita. Neuvottelupäivät toteutetaan hankkeen aikana yhteensä kolme kertaa yhteistyössä KOSKE:n kanssa.

Peda.net-palvelu

OHOI hyödyntää Peda.net-palvelua viestinnässä vuorohoidon työntekijöiden kanssa (esim. hankkeesta tiedottaminen, materiaalien jakaminen, tehtävien palautus). Tätä palvelua hyödyntäen kehitetään myös mahdollisuuksia Keski-Suomen vuorohoidon henkilöstön sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Tiedotus

OHOI tuo vuorohoitoa näkyville mediassa tiedottamalla hankkeesta ja sen teemoista esimerkiksi ammatti- ja sanomalehdissä. Hankkeessa tuotetaan myös loppujulkaisu vuorohoidon teemoista.