Luova kiertotalous -hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista. Painopiste on luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä.

Ytimen muodostavat koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään uusia bio- ja kiertotalousmateriaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia seminaareja.

Hankkeessa tuetaan luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä sekä työelämäyhteyksien, yritysyhteistyön ja monialaisten tiimiyritysten syntymistä. Hankeen toimenpiteet lisäävät vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukevat opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia sekä madaltavat luovien alojen opiskelijoiden kynnystä hakeutua valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia tuoteideoita ja tuotteita, monialaisia tiimiyrityksiä, yhteistyöverkostoja, malleja sekä yksilöllisiä opinpolkuja. Syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia.

Hankeen toteutusaika on 11.9.2017-29.2.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

1. INNOSTU

  • Innostu uusista bio- ja kiertotalousmateriaaleista
  • Verkostoidu bio- ja kiertotaloustoimijoiden kanssa
  • Osallistu työpajoihin ja kokeile erilaisia työstö- ja työmenetelmiä

2. INNOVOI

  • Innovoi, protoile ja kehitä uusia tuotteita tai niiden osia
  • Tutustu re-designiin, innovointi- ja tuotekehitysmenetelmiin
  • Tee yhteistyötä muotoilijoiden kanssa

3. YRITÄ

  • Yritä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • Osallistu monialaiseen tiimivalmennukseen
  • Tuotteista ja kaupallista osaamisesi
  • Työllisty yrittäjänä tai hakeudu korkeakouluopintoihin

Kysy lisää!

luovakiertotalous.blogspot.fi
@luovakiertotalous

Projektipäällikkö Sirpa Vauhkala, 040 341 5568, sirpa.vauhkala(at)gradia.fi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Projektikoordinaattori Kirsi Knuuttila, 040 776 8880, kirsi.knuuttila(at)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti